Nieuws

6 september 2021

Start van een nieuwe ronde van Vlaamse verkeersveiligheidstafels

Deze week zit Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters opnieuw aan de verkeersveiligheidstafels samen met de lokale besturen en lokale politie politiezones. In januari 2021 kwamen ze de eerste keer samen voor de lancering van MIA, Mobiliteit Innovatief Aanpakken en de start van de opmaak van het nieuwe Verkeersveiligheidsplan. Deze keer staat de toelichting en de uitrol van het nieuwe verkeersveiligheidsplan centraal. “Als we van verkeersveiligheid een succes willen maken, staat samenwerking centraal”, aldus minister Peeters. “De lokale besturen en politiezones hebben de nodige expertise en ervaring en zijn dan ook onze belangrijkste stakeholders en partners.”

Vandaag werd het startschot van de tweede ronde van de verkeersveiligheidstafels gegeven in de provincie West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen, de andere provincies volgen nog deze week. In juli lanceerde minister Peeters haar nieuw Verkeersveiligheidsplan 2021-2025 onder de naam ‘Alliantie veilig onderweg’ , een plan waar de actieve weggebruikers centraal staat. Haar ambitie is duidelijk: via 37 gerichte maatregelen een reductie van het aantal verkeersslachtoffers van 25% tegen 2025, van 50% tegen 2030, geen voetgangers- en fietsdoden meer tegen 2040 en een vision zero tegen 2050. De opmaak van het Verkeersveiligheidsplan volgde een nieuwe weg waarbij de kennis van tal van experts, lokale besturen en politiezones en stakeholders werd meegenomen.

Brochure verkeersveiligheid

Inmiddels werd een samenvatting van dit verkeersveiligheidsplan in een brochure verwerkt die nu ter beschikking wordt gesteld aan alle betrokkenen. 

“Met deze brochure wil ik op pad gaan om nog meer mensen te overtuigen van het belang en de noodzaak van samenwerking op het vlak van verkeersveiligheid, en dit om een kentering te krijgen in de slechte cijfers aangaande verkeersslachtoffers", zegt minister Peeters.

Deze handige brochure alsook het globale verkeersveiligheidsplan is ook digitaal consulteerbaar via: www.vlaanderen.be/verkeersveiligheidsplan-vlaanderen-2021-2025

“Het plan is nu klaar, maar daar stopt het niet mee ”, aldus minister Peeters. “Ook bij de uitwerking blijven we de lokale besturen en politiezones betrekken. Het is de bedoeling om hun input mee te nemen in de uitvoeringsfase.” 

Bij de verdere uitwerking van het verkeersveiligheidsplan en in het bijzonder de infrastructuur, legt minister Peeters bovendien de nadruk op MIA – Mobiliteit Innovatief Aanpakken.

MIA - Mobiliteit Innovatief Aanpakken

Vlaams minister Lydia Peeters: "Met MIA wil ik komaf maken met ingewikkelde procedures en lange doorlooptijden die de aanpak en uitvoering van infrastructurele werken of quick wins verhinderen of vertragen. Ik wil niet wachten tot er een ongeval gebeurt om te handelen. De overkoepelende doelstelling in het verkeersveiligheidsplan is niet voor niks het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers door middel van de preventie van ongevallen. Daarnaast beoogt MIA een vlotte samenwerking met vervoerregio’s, provincies, gemeenten, burgers, wetenschappers en deskundigen. De verkeersveiligheidstafels moeten dan ook in deze context gezien worden.”

Op de Vlaamse regering van vrijdag laatstleden werd de decretale basis van MIA -in infrastructuurwerken definitief goedgekeurd. Met dit ontwerp van decreet wordt de Vlaamse Regering gemachtigd om regelluwe zones en experimenteerregelgeving uit te werken voor het wegwerken van verkeersonveilige situaties en de verbetering van fietsinfrastructuur. 

"Op die manier willen we zorgen voor snellere uitvoering van tal van verkeersveiligheidsmaatregelen en ingrepen in onze weginfrastructuur. MIA is een andere bestuursproces met nadruk op een proactieve aanpak, eenvoudige procedures en inspraak."

Actieve weggebruikers centraal

Actieve weggebruikers (voetgangers, fietsers,..) krijgen een centrale plaats in het verkeersveiligheidsplan omdat de cijfers bij deze doelgroep de foute kant opgaan. 

"Het verkeersveilig maken van schoolroutes en schoolomgevingen, en op termijn ook de woon-werk en woon-vrijetijdsroutes zijn belangrijke speerpunten in dit nieuwe plan”, aldus Lydia Peeters. "Samen met de lokale partners werd op de vlak intussen al heel wat gerealiseerd, zeker aangaande het woon-schoolverkeer."

Zo werden samen met de lokale besturen reeds 1178 schoolomgevingen veiliger gemaakt. Reeds 196 lokale besturen vroegen deze subsidie aan.

Recent werd ook een subsidiereglement uitgewerkt voor veiligere schoolroutes. Reeds 21 lokale besturen dienden een aanvraag in met het oog op de veiligheid van 45 schoolroutes langs gemeentewegen. In totaal wordt hier 15 miljoen euro voor voorzien. Ook schoolroutes langs gewestwegen krijgen een veiligheidstoets. 189 lokale besturen brachten 822 knelpunten langs schoolroutes in kaart. De eerste 50 zijn hiervan ondertussen aangepakt of in uitvoering. Ook hiervoor wordt nog eens 15 miljoen euro vrijgemaakt.

“Verkeersveiligheid is een topprioriteit voor mij en de huidige cijfers inzake verkeersslachtoffers zijn absoluut onaanvaardbaar”, besluit minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief