Nieuws

8 juni 2023

Studie voor afwerking premetrotunnel en 4 stations afgerond

De laatste onafgewerkte tunnelkoker van het Antwerpse premetronetwerk evenals de vier onafgewerkte premetrostations Drink, Morkhoven, Willibrordus en Stuivenberg worden de komende jaren voltooid. Ze zullen gefaseerd in dienst worden genomen. “Er wordt al lang gesproken over de ontsluiting van het resterende stukje Antwerpse premetro. Vorig jaar heeft de Vlaamse regering het licht op groen gezet voor de ongebruikte premetrotunnel en de vier stations klaar te maken tegen 2026. Met de start van deze procedure komt na meer dan 50 jaar eindelijk het schot in de zaak. Het lijvige ontwerp voor de voltooiing van het laatste premetrogedeelte werd zopas gefinaliseerd en opgeleverd”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

In februari 2022 werden de ontwerpen voor de afwerking en ingebruikname van de 2,8 kilometer ongebruikte tunnels en de vier stations Stuivenberg, Willibrordus, Drink en Morkhoven uitgebreid voorgesteld. Licht, lucht en ruimte zijn leidend in de ontwerpen van het Belgisch-Nederlandse multidisciplinaire ontwerpteam AGT (archipelago/GROUP A/Tractebel). Ondertussen werd de studieopdracht verder verfijnd en afgewerkt. De ontwerpen en technische installaties per premetrostation werden gedetailleerd uitgewerkt en op punt gesteld. Deze studie is nu klaar.

Optimale verbinding

Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn: “De afwerking van het laatste deel van het premetronetwerk zal een belangrijke stap voorwaarts betekenen voor de verbetering van de verkeersleefbaarheid van de Stad Antwerpen. Door de verdere afwerking van het premetronetwerk wordt een belangrijk deel van de stad verder ontsloten. De reizigers zullen verzekerd zijn van een vlotte verplaatsing, de trams worden ondergronds immers niet gehinderd door ander verkeer.”

Door de optimalisering van de ondergrondse verbindingen komt de hele stad binnen bereik in een mum van tijd. Zo zal men van buiten de stadsring via station Morkhoven in slechts enkele minuten het Centraal Station kunnen bereiken. De voltooiing van de premetro betekent dus tevens een belangrijke meerwaarde in de realisatie van de modal shift.

Timing Met de finalisering van het ontwerp kunnen nu ook de volgende stappen worden uitgetekend. De Lijn voorziet nog deze maand een toelichting aan de politiek betrokkenen. Na finale goedkeuring door de raad van bestuur van De Lijn en finale goedkeuring door de Vlaamse Regering kan De Lijn dan ook de zoektocht naar een kandidaat- uitvoerder starten.

“De huidige timing voorziet dat er in kwartaal 1 van 2024 een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd. Voorafgaand zal er een publiek infomoment worden voorzien. Begin 2025 zouden de werken kunnen starten. De verschillende stations zullen gefaseerd in gebruik genomen worden, eerst station Drink, dan station Morkhoven en tenslotte de stations Stuivenberg en Willibrordus. Het hele project zou in exploitatie moeten zijn in het eerste kwartaal van 2027. Een belangrijke stap in de realisatie van de modal shift in Antwerpen”, duidt Vlaams minister Lydia Peeters.

Licht, lucht, ruimte

Licht, lucht en ruimte vormen de kernwaarden in het referentie-ontwerp. Elk station krijgt een eigen herkenbare identiteit. Door middel van buizendaken, open trappen en glazen balustrades wordt maximaal licht naar binnen getrokken. Dit bevordert het gevoel van licht en ruimte, evenals de oriëntatie, het overzicht, het comfort en het veiligheidsgevoel van de reizigers. Hedendaagse materialen zoals keramisch tegelwerk, geglazuurde wandelementen, koper en glas worden toegevoegd aan de ruwe constructies om het contrast tussen oud en nieuw te versterken. De toegangen van de stations worden op een passende manier in de stadsomgeving geïntegreerd. De toegangen zijn uitnodigend en goed vindbaar in het straatbeeld. Er wordt voorzien in kunst en bijzonderheden om elk station een unieke uitstraling en herkenbaarheid te bezorgen. De nieuwe stations moeten bovendien niet enkel comfortabel, gebruiksvriendelijk en functioneel zijn, maar tevens vandalisme- en slijtagebestendig, en goed te onderhouden.

Het ontwerp geeft een duidelijk beeld van hoe deze premetrostations eruit zullen zien, waar de toegangen zich bevinden, en hoe alles wordt geïntegreerd in de buurt. Zo werden de toegangen van premetrostation Willibrordus op het Willibrordusplein op een interessante manier ingewerkt in het ontwerp. Het aanwezige basketbalpleintje en mozaïek kunnen behouden blijven, een van de stationsingangen wordt zelfs voorzien van een echte tribune.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief