Nieuws

16 mei 2019

Tien afspraken voor Limburg

1. Elke Limburger aan de slag en elke doener een duwtje in de rug

We verlagen de personenbelasting opnieuw met 5 miljard zodat wie werkt of onderneemt er 1000 euro per jaar op vooruit gaat. En we stellen een centrale arbeidsmarktregisseur aan, die vraag en aanbod van werkkrachten beter op elkaar afstemt en zo meer mensen aan de slag helpt.

2. We vragen om de erkenning van Limburg als ‘ontwrichte zone’ te verlengen

In april 2015 erkende de federale regering Limburg als ontwrichte zone. De voorbije vier jaar leverde deze maatregel al 4.061 nieuwe jobs op in Limburg! Helaas is deze maatregel van tijdelijke aard en loopt hij in 2021 af. Open Vld wil de erkenning ook na 2021 verlengen.

3. Met het Limburgnet krijgt Limburg een openbaar vervoer van de 21e eeuw

Wij pleiten voor één Limburgnet: een integrale visie op alle vervoersmiddelen met Hasselt als centrale hub. Waarbij ook treinverbindingen vanuit Hasselt naar rest van het land klaar staan. Een proeftuin voor liberalisering, naar het voorbeeld van Nederlands-Limburg.

4. Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moet Limburg erkennen als hart van de Euregio

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BVR) ziet Limburg als een randgebied, terwijl wij eigenlijk het hart van de Euregio vormen met belangrijke vervoersassen richting Nederland, Duitsland en Luik. Limburg heeft het potentieel om hét scharnierpunt tussen Vlaanderen en de rest van West-Europa te zijn.

5. We versterken de UHasselt als motor voor de Limburgse kenniseconomie

De lat hoog en de drempel laag. Dat is de liberale lijn voor onderwijs, van de kleuterschool tot de universiteit. Daarom versterken we de UHasselt met meer richtingen die aansluiten bij die sectoren die het kloppend hart van onze economie vormen.

6. Limburg als voorloper inzake een digitale, efficiënte overheid

We introduceren de BeLimburg/LimburgApp: een eengemaakt digitaal loket. Het is niet aan de burgers om de juiste overheidsdienst te vinden. Het is aan de overheid om zich efficiënt te organiseren.

7. Ons Limburgs groen is goud waard

Werken aan een sterke economie en onze provincie groen en leefbaar houden, kan allebei. Zoals afgesproken bij het SALK vragen we de ontwikkeling van bedrijventerreinen langs het Albertkanaal. In het kader van de ‘betonstop’ ijveren we voor een volledige compensatie van de marktwaarde van de bouwgronden.

8. Naar een energieneutraal Limburg: zonnepanelen op elk Limburgs openbaar dak

Limburg is koploper op het vlak van hernieuwbare energie per inwoner. Als minst windrijke provincie is dit een mooie verwezenlijking. Dat betekent niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. We moeten onze zon- en windcapaciteit verdubbelen.

9. Een Limburgs veiligheidsplan

In de strijd tegen onveiligheid en criminaliteit moeten we een versnelling hoger schakelen. Limburg heeft nood aan een integraal veiligheidsplan.

10. Landbouwsector: uitbreiden van de 100 dagen seizoensarbeid

Het is belangrijk dat de landbouwsector op een flexibele manier een beroep kan doen op extra mensen in de piekperiodes. Door het aantal dagen op te trekken, kunnen de landbouwers met dezelfde mensen, die hun velden en plantages kennen, blijven werken gedurende 100 dagen.

Lees meer: 10 afspraken voor Limburg.pdf
Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief