Nieuws

16 mei 2022

Transitiemanager elektrificatie sinds vandaag aan de slag

Vlaams minister Lydia Peeters werkt verder aan uitrol Vlaams Klimaatplan

Sinds vandaag is de transitiemanager elektrificatie aan de slag. Zo geeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters gevolg aan het Vlaams Klimaatplan van november 2021. “De transitiemanager moet zorgen voor een gecoördineerde aanpak van de elektrificatie van ons wagenpark over de verschillende beleidsdomeinen en –niveaus heen”, duidt minister Peeters. “Er is binnen mijn beleidsdomein al heel erg hard gewerkt aan een Clean Power for Transport visie en de uitrol van de laadinfrastructuur. Dit vullen we nu aan met iemand die specifiek de grensoverschrijdende samenwerking zal faciliteren en mee zal waken over de evolutie en beschikbaarheid van de batterijtechnologie, netontwikkeling en prijzen binnen een stabiel fiscaal kader.”

Vlaams minister Lydia Peeters zet in het kader van de klimaatuitdagingen volop in op de elektrificatie van ons wagenpark. In het Vlaams Klimaatplan is de ambitie opgenomen om vanaf 2029 de markt van wagens volledig om te schakelen naar zero-emissie. Onder meer de versnelde uitrol van laadinfrastructuur is dan ook noodzakelijk “Door voldoende laadinfrastructuur te voorzien, willen we het vertrouwen geven aan de bestuurders om nabij te kunnen laden”, aldus minister Peeters. “Het is ambitie om te zorgen voor de versnelde uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private laadpunten in Vlaanderen. Tegen 2025 moet de teller in Vlaanderen op 35.000 laadequivalenten staan en hebben we elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en grote verkeersassen.” Op dit moment telt Vlaanderen al meer dan (semi-)publieke 12.600 laadpunten.

Sinds vandaag is de transitiemanager elektrificatie aan de slag die alle evoluties m.b.t. de elektrificatie van het wagenpark zal monitoren. “De transitiemanager moet de overschakeling naar een zero-emissie wagenpark allesomvattend aanpakken”, aldus minister Peeters. “Hij zal ook in overleg gaan met andere beleidsdomeinen en -niveaus (lokaal, federaal, …), zodat knelpunten die niet onder mijn bevoegdheid vallen ook daar worden aangepakt. Hij zal waken over de evolutie van de beschikbaarheid van batterijen, netontwikkeling, elektriciteitsbevoorradingszekerheid en prijzen binnen een stabiel fiscaal kader.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief