Nieuws

15 januari 2021

Vanaf 1 februari worden GAS-boetes voor beperkte snelheidsovertredingen mogelijk

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters geeft steden en gemeenten de mogelijkheid om voor beperkte snelheidsovertredingen een administratieve geldboete te bepalen. “Het besluit van de Vlaamse Regering geeft vanaf 1 februari 2021 lokale besturen de mogelijkheid om via een GAS-Boete beperkte snelheidsovertredingen te handhaven. Zo krijgen steden en gemeenten een extra tool die de verkeersveiligheid in Vlaanderen ten goede moet komen.”

Ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers vindt het een goede zaak: “Lokale besturen krijgen de mogelijkheid om boetes uit te schrijven voor lichte snelheidsovertredingen in zones waar men tot 50 kilometer per uur mag rijden. Belangrijk, want nu zal er veel meer gehandhaafd worden. Als we een echte mentaliteitswijziging willen bij onze bestuurders, dan moeten we meer handhaven. Lokale besturen gaan hier massaal mee aan de slag gaan. Wie zich houdt aan de snelheidsregels hoeft niets te vrezen. Wie te snel rijdt, krijgt een boete.”

Handhaving blijft een belangrijk onderdeel om de verkeersveiligheid te verhogen. Overdreven snelheden blijven een van de drie killers in het verkeer. Het risico op een ongeval door te snel rijden wordt te vaak onderschat. Ook wordt in zones 30km/u en 50km/u de snelheid niet altijd gerespecteerd. Dat blijkt ook uit de statistieken rond verkeersinbreuken van de federale politie, een kwart van de snelheidsovertredingen (25,17%) werden vastgesteld in een zone met een snelheidslimiet van 50 km/u en 4,56 % van de vastgestelde snelheidsovertredingen hadden betrekking op een zone 30 km/u. De politie kan helaas niet overal gelijktijdig aanwezig zijn om snelheidsduivels aan te pakken.

“Vanuit Vlaanderen geven we op deze manier extra mogelijkheden aan lokale besturen om gericht te handhaven in zones met snelheidslimieten van 30km/u en 50km/u, zeker daar waar het vaak gaat om schoolomgevingen en stads- of dorpskernen” , zegt minister Peeters.

Lokale besturen kunnen kiezen om in te stappen in de nieuwe procedure om gemeentelijke administratieve sancties toe te passen op beperkte snelheidsovertredingen. De nieuwe procedure zal vanaf 1 februari in werking treden. De 5 volgende voorwaarden dienen samen vervuld te zijn voordat een overtreding bestraft kan worden met een gemeentelijke administratieve sanctie.

  • Het gaat om zones waar de maximumsnelheid 30 km/u of 50 km/u is;
  • De overtreding mag maximaal 20 km/u te veel bedragen (bovenop de technische correctie van 6 km/u);
  • De overtreding werd vastgesteld door een automatisch toestel (bemand, onbemand, mobiel of vast) dat gefinancierd is door de lokale overheid;
  • De overtreding wordt begaan door een meerderjarig persoon of rechtspersoon;
  • Er wordt op hetzelfde moment geen andere overtreding vastgesteld.

Indien lokale besturen wensen over te gaan tot deze regeling van GAS-boetes zullen zij via de gemeenteraad hun GAS-boetereglement kunnen aanpassen en werk maken van de implementatie ervan vanaf 1 februari 2021. De sanctionerend ambtenaar (GAS-ambtenaar) controleert of aan deze voorwaarden is voldaan, zo niet, dan gaat de overtreding alsnog de strafrechtelijke procedure in.

“Om lokale besturen te ondersteunen heeft het departement MOW een checklist opgesteld voor besturen die overwegen om gebruik te maken van het kader van de bestuurlijke handhaving rond beperkte snelheidsovertredingen. Zodoende kunnen steden en gemeenten een goede afweging maken of men dit systeem dat de verkeersveiligheid te goede moet komen wil uitrollen” , zegt Peeters.

Steden en gemeenten vinden alle informatie via volgende link: https://www.vlaanderen.be/gemeentelijke-administratieve-sancties-voor-bepaalde-snelheidsinbreuken-gas-snelheid

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief