Nieuws

16 juni 2023

Vanaf 1 oktober 2023 kan je ook met speedpedelec rijexamen afleggen

In vijf jaar tijd vertienvoudigde het aantal gebruikers van de speedpedelec. Zo telde Vlaanderen
begin 2023 65.650 ingeschreven speedpedelecs. Helaas komt deze populariteit van de speedpedelec
ook tot uiting in de ongevallenstatistieken. In het eerste trimester van 2023 vonden er in Vlaanderen
102 ongevallen plaats met een speedpedelec (ter vergelijking, in 2019 in het eerste trimester waren
dat er 36).1 Op voorstel van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters werd
de examinering om te mogen rijden met een speedpedelec gewijzigd : “Wie met een speedpedelec
wil rijden, moet een rijbewijs AM of A halen tenzij men al het rijbewijs B bezit. Het examen AM
diende eerst afgelegd te worden met een bromfiets en dus niet met een speedpedelec. We hebben
er nu voor gezorgd dat het ook afgelegd kan worden met een speedpedelec. Een belangrijke
aanpassing, zeker gezien de ongevallencijfers.”

Op initiatief van Vlaams minister Peeters keurde de Vlaamse Regering vrijdag 16 juni 2023 het
voorontwerp van besluit definitief goed dat de mogelijkheid voorziet om het praktijkexamen categorie
AM af te leggen met een speedpedelec. Concreet wil dit zeggen dat er aangepaste
examenmanoeuvres werden uitgewerkt zodat iemand die het rijbewijs AM wenst te behalen met een
speedpedelec, dit vanaf 1 oktober 2023 ook zal kunnen.

“Hoewel de speedpedelec een geweldig vervoersmiddel is, zeker in het kader van de modal shift,
kunnen we niet blind zijn voor de ongevallencijfers. 538 ongevallen in 2022: dat zijn geen cijfers om
licht over te gaan”, aldus minister Peeters. “Elke maatregel die we hieromtrent nemen, is gericht op
meer verkeersveiligheid, zo ook deze wijziging van het praktijkexamen AM. Rijden met een
speedpedelec geeft een ander gevoel dan met een bromfiets. Het was zeer bevreemdend dat men het
examen voor het benodigde rijbewijs niet kon afleggen met een speedpedelec.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief