Nieuws

7 oktober 2020

Verzameldecreet Mobiliteit goedgekeurd

7 oktober 2020 | Vandaag werd het Verzameldecreet Mobiliteit goedgekeurd in het Vlaams parlement, in dit ontwerp van decreet worden diverse wijzigingen aangebracht aan de bestaande regelgeving inzake gemeenschappelijk vervoer, algemeen mobiliteitsbeleid, weginfrastructuur en wegenbeleid, waterinfrastructuur en waterbeleid. Tevens wordt bestaande regelgeving decretaal bekrachtigd en wordt er een overgangsregeling voorzien voor de nieuwe categorisering voor het wegen- en waterwegennetwerk.

Ook kunnen steden en gemeenten nu in de toekomst zelf lichte snelheidsovertredingen beboeten op plaatsen waar de snelheid is beperkt tot 30 of 50 km/u. Ze kunnen daarvoor een GAS-boete of Gemeentelijke Administratieve Sanctie uitschrijven. Het ontwerp van decreet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters werd goedgekeurd in het Vlaams parlement. Lokale besturen stellen vandaag vast dat er amper handhaving is op wegen waar er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur of 50 kilometer per uur geldt. Hiervoor creëert de Vlaamse regering nu een kader waarin lokale besturen zelf GAS-boetes kunnen uitschrijven, onder zeer duidelijke voorwaarden.

“Het moet gaan om lichte snelheidsovertredingen van minder dan 20 kilometer per uur te snel op wegen waar wettelijk 30 kilometer of 50 kilometer per uur mag gereden worden. Bovendien moet dit vastgesteld worden door een automatische camera van het lokaal bestuur. Op deze manier krijgen lokale besturen de kans om zelf meer in te zetten op handhaving specifiek op die plaatsen waar weinig wordt gecontroleerd. Ook voor de verkeersveiligheid in onze gemeenten, niet alleen in schoolomgevingen, maar ook in woonwijken, is dit een goede zaak”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.
Lydia Peeters ziet ook andere voordelen: “Omdat er te weinig controle is, moeten heel wat lokale besturen allerlei infrastructurele maatregelen nemen zoals verkeersdrempels, wegversmallingen en dergelijke meer in een poging het verkeersgedrag bij te sturen. Vaak zijn dit suboptimale oplossingen, die ook de doorstroming hypothekeren en onnodig veel geld kosten. Met meer trajectcontroles, flitscamera’s en snelheidscontroles kan een andere rijcultuur worden geïnstalleerd.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief