Nieuws

23 februari 2024

Vlaams minister Lydia Peeters blijft inzetten op uitrol trajectcontroles in Vlaanderen

“Trajectcontroles zijn geen pestmaatregel, wél een concrete en doeltreffende maatregel in de strijd tegen ongevallen door overdreven snelheid”

Voor Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters blijft handhaving op snelheid nodig. Trajectcontroles worden geplaatst daar waar de grootste winst geboekt kan worden ter bestrijding van overdreven snelheid. Ongevallencijfers zijn daarbij een belangrijke indicator. Deze legislatuur heeft minister Peeters al 71,2 miljoen euro geïnvesteerd in de uitrol van handhavingsmaatregelen. “In onderzoek zien we dat op plaatsen waar we handhaven op snelheid via trajectcontroles, het aantal ongevallen daalt er, ook net vlak voor en na het traject. De trajectcontroles zijn geen pestmaatregel, wél een concrete en doeltreffende maatregel in de strijd tegen ongevallen door overdreven snelheid”, duidt minister Peeters.

Minister Peeters heeft deze legislatuur fors ingezet op de uitrol van trajectcontroles in Vlaanderen. Momenteel zijn er in Vlaanderen 314 geïnstalleerde trajectcontroles op 175 locaties. Er zijn daarnaast 52 trajectcontroles in uitvoering op 26 locaties. AWV bereidt tot slot de plaatsing van 163 trajectcontroles op 92 locaties voor. Link naar de locaties in Vlaanderen: https://wegenenverkeer.be/controles/snelheidscontroles/trajectcontroles

Komende periode start Wegen en Verkeer samen met de aannemer ook met de uitrol op het terrein van de handhavingstoestellen op de trajecten opgenomen op de lijst van 20 prioritaire locaties, deze lijst werd samengesteld op basis van de ongevallencijfers en gereden snelheid. Hier vindt u de locaties: https://www.lydiapeeters.be/content/news/2023/05/overzicht-20-nieuwe-locaties.pdf

Of een trajectcontrole al dan niet actief is voor snelheidshandhaving, wordt bepaald door de federale politie. AWV plaatst de installaties en zorgt dat ze technisch klaar zijn, maar is niet bevoegd voor de operationele uitbating zoals de activering van de snelheidshandhaving. Minister Peeters reageert daarom ook opgetogen op het nieuws dat de federale minister van Binnenlandse Zaken nu extra budget voorziet voor de verwerking in onder meer de Gewestelijke Verwerkingscentra van de federale politie.

Infrastructuur moet uiteraard veilig, leesbaar en vergevingsgezind worden ontworpen en aangelegd. Zo werd er deze legislatuur meer dan 735 miljoen euro uitgetrokken voor concrete verkeersveiligheidsprojecten denk aan de aanpak van gevaarlijke punten, installatie van trajectcontroles, veilige schoolroutes, het conflictvrij maken van kruispunten, ect... Maar ondanks al deze infrastructurele inspanningen stellen we vast dat in Vlaanderen het aantal verkeersslachtoffers onvoldoende snel daalt. Gedrag van verkeersdeelnemers blijft helaas ook nog steeds een belangrijke factor. Een voertuig is veilig tot op het ogenblik een bestuurder er zich mee verplaatst. Onaangepaste of overdreven snelheid blijft één van de voornaamste killers in het verkeer. Daarom blijft minister Peeters vanuit Vlaanderen, naast sensibiliserende en educatie acties, ook inzetten op de uitrol van trajectcontroles.

"Trajectcontroles vormen een concrete en doeltreffende maatregel in de strijd tegen ongevallen door overdreven snelheid. De grootschalige uitrol moet ook helpen in de bewustmaking rond het gevaar van onaangepaste of overdreven snelheid, ook op plaatsen waar er niet gecontroleerd wordt. Enkel zo kan een duurzame mentaliteitswijziging ontstaan. Handhaving blijft een essentieel sluitstuk voor een veilig verkeerssysteem”, aldus minister Peeters.

Wegenwerken? Graag traag

In het kader van de beveiliging van onze werven op autosnelwegen, zet AWV op vraag van de minister ook in 2024 een mobiele trajectcontrole in. Momenteel is deze opgesteld ter hoogte van de werken op de E40 in Erpe-Mere. De volgende werf zal die ter hoogte van de R1 rijrichting Nederland worden. De werken aan de R8/A19 te Bissegem/Wevelgem voor de vernieuwing van de Trompetaansluiting komen ook nog aan de beurt. Op die manier willen we het aantal ongevallen drastisch doen dalen ter hoogte van wegenwerken.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief