Nieuws

18 mei 2020

Vlaams minister Lydia Peeters investeert dit jaar volop in Vlaams-Brabant

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) maakt de investeringen binnen haar beleidsdomein voor 2020 bekend. Er wordt in 2020 maar liefst 2,2 miljard euro aan investeringen voorzien over alle entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken heen. Lydia Peeters: “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat investeringen en ze vormen een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Net daarom houden we dat hoog investeringsritme in 2020 aan, ondanks de coronacrisis. We investeren 2,2 miljard in 924 uiteenlopende projecten”.

Investeringsprojecten in het regeerakkoord

Het regeerakkoord stelt een hoog investeringsritme voorop met een aantal belangrijke investeringsprojecten. In 2020 wordt ook beduidend veel budget gereserveerd voor de projecten in Vlaams-Brabant die opgenomen werden in het regeerakkoord. Vlaams minister Lydia Peeters trekt hiervoor een budget uit van ongeveer 230 miljoen euro.

Er lopen een aantal grote projecten:

Ring rond Brussel (R0) – programma ‘Werken aan de Ring’:

De Werkvennootschap coördineert het programma Werken aan de Ring. In 2020 wordt er meer dan 180 miljoen euro vrijgemaakt voor dit project. In het investeringsprogramma worden heel wat deelprojecten concreet gemaakt.

Zo wordt de brug over de Ring van de H. Henneaulaan in Zaventem aangepakt: de brug wordt dubbel zo breed en er komen vrijliggende fietspaden en een vrije busbaan. De brug is vandaag in slechte staat en wordt volledig vernieuwd. Voor het viaduct van Vilvoorde wordt 54 miljoen euro voorzien voor de eerste fase van de sanering en de verstevigingen aan het viaduct.

Daarnaast gaat om twee fietstunnels voor de fietssnelweg langs het kanaal in Vilvoorde en Grimbergen, een fiets- en voetgangersbrug over de Leopold III-laan in Machelen en de fietssnelweg F2 langs de spoorlijn in Dilbeek.

Er wordt eveneens ingezet op Mobipunten. Deze in Vilvoorde (Rubensstraat), Groot-Bijgaarden, Asse en Wezembeek-Oppem gaan volgend jaar al in uitvoering. Op een aantal NMBS-parkings zal De Werkvennootschap bovendien de fietsenstallingen uitbreiden.

Er zijn diverse projecten voor het Brabantnet lopende of in voorbereiding. De Ringtrambus zal binnenkort in het straatbeeld verschijnen. De Werkvennootschap werkt druk aan het traject, zodat de 24-meter lange trambus vlot kan doorrijden. De voorbereidingen en werken om stapsgewijs nieuwe busbanen aan te leggen en in gebruik te nemen, lopen verder door. De twee andere lijnen, de Sneltram en de Luchthaventram zitten volop in studiefase. In 2020 wordt voorbereidend studiewerk gedaan zodat daarna kan gestart worden met de vergunningsprocedures.

Voor het projectgebied R0-Oost (ten zuiden van de verkeerswisselaar in Sint-Stevens-Woluwe) worden enkele deelprojecten verder uitgewerkt: de fietssnelweg F29 in Tervuren, het eco-recreaduct aan Gravendreef en de fietshelling aan de Welriekende Dreef, allebei in Hoeilaart.

Op het investeringsprogramma is er een bedrag van 41 miljoen euro voorzien voor de uitvoering van de spitsstrook E314 Aarschot-Leuven te Rotselaar.

Tot de zomer van 2021 worden volgende werken gedaan:

 • Sanering bovenbouw viaduct, lokale verbreding en sanering onderzijde viaduct
 • Bouw hertracering N19 Aarschotsesteenweg onder het viaduct en structureel onderhoud N19
 • Bouw auto- en fietstunnel onder de E314 ter hoogte van de Kessel-Losesteenweg / Klein Langeveld
 • Vervangen, vernieuwen, verhogen en afschermen van de geluidsschermen langsheen beide zijden E314 tussen Herent en Holsbeek en de geluidsschermen rijrichting Brussel ter hoogte van het complex Wilsele
 • Verlengen van de afrit Herent komend vanuit Brussel in kader van wegwerken filegevoelige afritten
 • Sanering / renovatie van 3 onderbruggen (de brug ter hoogte van het Vuntcomplex, de brug ter hoogte van de spoorlijn Leuven-Aarschot en de brug in de Pleinstraat in Holsbeek)
 • Vernieuwen leuningen E314

Waarna in een volgende fase gedurende 2 maanden de spitsstrook aangelegd wordt.

Voor de rondweg in Asse is er in 2020 een bedrag van 3,2 miljoen euro voorzien. Dit dient in hoofdzaak voor onteigeningen en studie (projectnota, onteigeningsplannen en aanbestedingsdossier).

Verkeersveiligheid

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters beschouwt verkeersveiligheid als een topprioriteit binnen haar beleid. Naast communiceren en sensibiliseren via diverse campagnes, is ook het investeren in infrastructuur essentieel om de verkeersveiligheid te verhogen. Hiervoor trekt de minister in Vlaams-Brabant 31 miljoen euro uit en dit voor diverse grote en kleine ingrepen.

Specifiek zal er meer dan 2,6 miljoen euro geïnvesteerd worden in het verkeersveilig maken van diverse gevaarlijke punten:

 • kruispunt N19 Herseltsesteenweg x Oude Mechelsebaan in Aarschot
 • Herseltsesteenweg: herinrichting wegvak en gevaarlijk kruispunt in Aarschot
 • N29 Diest

Tot slot blijft handhaving een belangrijk speerpunt in het streven naar een zo hoog mogelijke verkeersveiligheid. Hiervoor is voor heel Vlaanderen een investering van meer dan 14 miljoen euro voorzien voor de installatie van trajectcontroles, de opstart van het ombouwen van de huidige camera’s naar digitale camera’s en de bewaking in het kader van dynamisch verkeersmanagement.

Daarenboven wil de minister ook luisteren naar de specifieke vragen van lokale besturen m.b.t. handhaving van snelheidsregimes. Hiervoor wordt 1,4 miljoen euro voorzien in 2020.

Minister Lydia Peeters vindt het ook belangrijk om aan te stippen dat er voor 2020 een aanzienlijk bedrag van 3,5 miljoen euro voorzien is voor de aanpak van parkings langs de snelwegen in functie van het strategisch netplan en de voortzetting van het bewakingscontract als maatregel in kader van transmigratieproblematiek.

Tot slot wordt er ook ingezet op subsidies voor veilige schoolomgevingen. Zo werd in 2020 tot op vandaag al een totaalbedrag van 2,3 miljoen euro besteed. Concreet voor Vlaams-Brabant werd aan 11 gemeenten een subsidie gegeven voor meer dan 240.000 euro.

Investeringen in infrastructuur

Minister Lydia Peeters investeert forse bedragen in het onderhoud en de vernieuwing van deze infrastructuur. Ook voor Vlaams-Brabant staan er heel wat projecten op de planning: “Een grote hoeveelheid aan infrastructuur vraagt ook een grote hoeveelheid van investeringen. In 2019 werd er 145 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Dat trekken we nu op tot 180 miljoen euro in 2020. Voor fietsinfrastructuur voorzie ik in Vlaams-Brabant in 2020 60 miljoen euro”.

Verschillende projecten zitten vervat in het programma Werken aan de Ring: Het gaat om twee fietstunnels voor de fietssnelweg langs het kanaal in Vilvoorde en Grimbergen, een fiets- en voetgangersbrug over de Leopold III-laan in Machelen en de fietssnelweg F2 langs de spoorlijn in Dilbeek. Voor het projectgebied R0-Oost (ten zuiden van de verkeerswisselaar in Sint-Stevens-Woluwe) worden enkele deelprojecten verder uitgewerkt: de fietssnelweg F29 in Tervuren, het eco-recreaduct aan Gravendreef en de fietshelling aan de Welriekende Dreef, allebei in Hoeilaart.

Voor de weginfrastructuur wordt voor gans Vlaanderen 186 miljoen euro voorzien voor het structureel onderhoud van de wegen. De doorstromingsprojecten op het investeringsprogramma vertegenwoordigen een som van 97 miljoen euro.

Enkele voorbeelden voor Vlaams-Brabant:

 • Spitsstrook E314 tussen Wilsele – Aarschot
 • Spitsstrook E40 Groot-Bijgaarden - Affligem
 • Structureel onderhoud op de autosnelwegen rond Brussel
 • Omvorming van de N203a tot autosnelweg A8 in Halle

Minister Lydia Peeters maakt 160 miljoen euro vrij voor de aanpak van kunstwerken (bruggen, tunnels, keermuren) waarvan 90 miljoen euro voor de prioritaire kunstwerken, die zich in slechte toestand bevinden. In Vlaams-Brabant gaat dit over de brug over de Ring van de H. Henneaulaan in Zaventem.

Er wordt 17,5 miljoen geïnvesteerd in de tunnels. Een deel van dit budget gaat naar de Leonard- en Vierarmentunnel.

Openbaar vervoer

In 2020 wordt algemeen een van de grootste investering ooit in rollend materieel gedaan voor meer dan 83 miljoen euro met o.a. hybride bussen (42 miljoen euro), trams (32 miljoen euro), oplaadsystemen E-bussysteem (3 miljoen euro).

In Vlaams-Brabant zorgt het Brabantnet voor een betere verbinding tussen Brussel en de Vlaamse randgemeenten via een aantal tramlijnen (ringtrambus, luchthaventram en sneltram vanaf Willebroek). Samen met de mobipunten in de Vlaamse Rand dragen deze projecten bij tot de realisatie van de modal shift, en een grotere verkeersleefbaarheid in de regio. Daarom investeert de minister maar liefst 17 miljoen euro in deze projecten.

In Vlaams-Brabant wordt de stationsomgeving van Diest aangepakt en het Autobusstation UZ Gasthuisberg.

Klimaat en geluid

In 2020 zal er een bedrag van meer dan 6 miljoen euro geïnvesteerd worden in Vlaams-Brabant in maatregelen in kader van klimaat en geluid. Zo wordt er geïnvesteerd in geluidschermen in Overijse voor een bedrag van bijna 3 miljoen. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in projecten die opgenomen zijn in het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering. De komende jaren staan er verschillende projecten in het kader van VAPEO op de agenda zoals de Ecobrug ter hoogte van het Hallerbos, het Ecoduct op de N253 (Huldenberg –Neerijse), de Bermbrug E40/A3 in Bertem en de tunnel of brug met medegebruik op de A12 in Meise.

Naast de lijst van VAPEO’s wordt ook in 2020 een Life+ faunapassage op de Hertenlaan in Hoeilaart gerealiseerd voor een bedrag van meer dan een half miljoen euro.

Tot slot zijn er ook investeringen in het omschakelen naar LED-verlichting op autosnelwegen en aansluitend op gewestwegen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief