Nieuws

5 juni 2023

Vlaams minister Lydia Peeters tevreden met resultaten Onderzoek Verplaatsingsgedrag 2021-2022

“Vlaming fietst en wandelt meer, elektrische fiets wordt steeds populairder”

Het nieuwe Onderzoek Verplaatsingsgedrag 2021-2022 (OVG 6) is afgerond en schept een beeld van het mobiliteitsgedrag van de Vlaming. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters is tevreden met de nieuwe resultaten: “Het doet mij plezier om vast te stellen dat steeds meer Vlamingen kiezen voor de fiets en andere duurzame vervoersmiddelen. We zien dat de Vlaming steeds meer fietst en dat de elektrische fiets aan een stevige opmars bezig is. Zo zien we dat 18% van onze verplaatsingen met de fiets gebeurt, 17% doen we te voet. De auto duikt voor het eerst onder de 60% in de modal split. Het onderzoek is een belangrijke bron van informatie voor beleidsbeslissingen”. Het veldwerk van OVG 6 liep van oktober 2021 t.e.m. november 2022. Dat maakt dit het eerste onderzoek naar het verplaatsingsgedrag van de Vlaming sinds de coronapandemie.

Het fietsgebruik lag in Vlaanderen nog nooit zo hoog. We doen 18% van onze verplaatsingen met de (elektrische) fiets. Dat is een stijging van 4%-punt t.o.v. 2019. 12,5% rijdt niet-elektrisch, 5,3% elektrisch en 0,3% met een speedpedelec. 17% van onze verplaatsingen doen we te voet, een stijging van 5%-punt t.o.v. 2019. Het aantal Vlamingen dat een elektrische fiets bezit, stijgt fors. 35% van de gezinnen heeft een elektrisch exemplaar.

“We zien het fietsaandeel in onze verplaatsingen jaar na jaar stijgen. Door de stijgende populariteit van de elektrische fiets is de gemiddelde afstand die we met de fiets afleggen om naar het werk te gaan op tien jaar tijd verdubbeld: in 2009 was dat nog 4,4 km, nu is dat al 8 km”, aldus minister Peeters. “Vanuit Vlaanderen willen we die positieve fietstendens verder stimuleren door te blijven investeren in veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. Deze legislatuur investeren we maar liefst 1,4 miljard euro, daarnaast ondersteunen we ook onze provincies en lokale besturen met de uitrol van hun fietsprojecten. Het doel is dat de fiets een spontane vervoerskeuze wordt bij elke korte tot middellange verplaatsing, zoals gesteld in onze nieuwe Fietsambitie voor Vlaanderen.”

De Lijn moet vertrouwen reiziger terugwinnen

Uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van het openbaar vervoer is gedaald. Zo gebruikt 5% het openbaar vervoer om naar het werk te gaan, wat bijna de helft minder is dan in 2019. Om onderwijs te volgen in Vlaanderen gebruikt 17% van onze schoolgaande jeugd wel het openbaar vervoer, met de bus als populairste transportmiddel.

“In 2023 werkt De Lijn daarom hard verder aan het terugwinnen van verloren reizigers en het verwelkomen van nieuwe. Ze doen dit door te blijven werken aan de kwaliteit van het aanbod, en door gericht campagne te blijven voeren”, vertelt minister Peeters. “Het aantal reizigersritten steeg zo met 41%, maar lag eind vorig jaar nog 10 tot 19% lager dan precorona (bron De Lijn). De positieve trend zet zich dit voorjaar door.”

Blijven inzetten op veilige schoolroutes & -omgevingen

7 op 10 scholieren en studenten verplaatst zich op een duurzame manier naar school. De fiets (31%) is het populairst, 19% gaat te voet. 

“Veel jongeren leggen het woon-schooltraject te voet of met de fiets af. Het verhogen van de verkeersveiligheid op deze trajecten is een essentiële voorwaarde om het stappen en trappen verder aan te moedigen. Zo hebben we samen met lokale besturen al meer dan 1.750 schoolomgevingen verkeersveiliger gemaakt en investeren we vanuit Vlaanderen ook in veilige schoolroutes, zowel op gemeentewegen als op gewestwegen”, gaat Peeters verder.

Telewerk kreeg een boost

Door de coronapandemie raakte telewerk in Vlaanderen snel en sterk ingeburgerd. Binnen dit onderzoek geeft 38% van de beroepsactieve deelnemers aan regelmatig thuis te kunnen werken. 43% van wie telewerkt, geeft aan dat drie dagen of meer te doen. 

“Telewerk brengt zowel uitdagingen als voordelen met zich mee. Sowieso zullen we in de toekomst evolueren naar een vorm van hybride werken, deels op kantoor en deels thuis. Zo vermijden we heel wat kilometers op de weg”, besluit minister Peeters.

Meer info over het onderzoek

Het volledige analyserapport en alle voorgaande rapporten vindt u op de webpagina www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/onderzoek-verplaatsingsgedrag-vlaanderen-ovg.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief