Nieuws

12 juni 2024

Vlaams minister Peeters haalde investeringsmiddelen naar Limburg: meer dan 2,2 miljard euro deze legislatuur

“Hoog investeringsritme moet aangehouden blijven volgende legislatuur”

Onder het beleid van Lydia Peeters als Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken is er een serieuze inhaalbeweging gemaakt op vlak van investeringsbudgetten voor de provincie Limburg. De minister haalde deze legislatuur meer dan 2,2 miljard euro aan Vlaamse investeringsmiddelen naar Limburg voor zeer uiteenlopende mobiliteitsprojecten. Vorige legislatuur ging er maar 368 miljoen euro naar Limburg. “Historisch gezien is de provincie Limburg vaak onderbedeeld geweest op vlak van Vlaamse investeringen in mobiliteit en infrastructuurwerken. Ik heb daar, zoals beloofd, bij aanvang van deze legislatuur verandering in gebracht. Daarnaast heb ik heb ook verschillende doorbraken geforceerd om snelheid te maken in dossiers die al jaren aanslepen, denk aan de Noord-Zuidverbinding. Investeringen die vanuit een economisch perspectief katalysatoren zijn voor verdere economische groei in Limburg. Net daarom moet dit hoog investeringsritme ook aangehouden worden in de volgende legislatuur”, zegt Lydia Peeters.

Doorbraak Noord-Zuid Limburg

De Vlaamse Regering gaf recent op voorstel van minister Peeters haar goedkeuring aan het Ontwerp Projectbesluit NZL – Fase 1. Twee jaar na de beslissing over het tracé liggen de detailplannen en de vergunningen klaar.

“Dat is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen heel wat partijen. De uitvoering zal verlopen via een Publiek-Private Samenwerking en een DBFM-contract. Het wordt een duurzaam mobiliteitsproject dat als hefboom en katalysator voor Limburg zal dienen. Naast vlot en veilig (vracht)verkeer is er ook aandacht voor hoogwaardig openbaar vervoer via trambussen en verbeterde fietsverbindingen. De effectieve tunnelwerken starten in 2026”, aldus minister Peeters.

Hoge fietsambitie voor Limburg

Peeters gaf de fiets een prominente plaats in haar investeringen. Limburg kon hierdoor afgelopen legislatuur rekenen op meer dan 217 miljoen euro aan fietsinvesteringen waarvan er nog meer dan 35 miljoen voorzien zijn voor 2024. Daarmee werden bijvoorbeeld de fietspaden langs de Grote Baan in Houthalen-Helchteren en de N76 in Kortessem-Wellen-Borgloon verbreed. Vandaag zijn verschillende projecten zoals de fietspaden langs de N730 Asserweg in Zutendaal en de N722 in Alken nog volop in uitvoering.

Nieuwe fietstunnels en –bruggen zorgen op heel wat plaatsen dan weer voor veilige kruisingen denk maar aan de fietstunnel onder de Bilzersteenweg N730 in Tongeren en de fietsbrug over de Grote Baan in Helchteren-Noord.

In Sint-Truiden werden verschillende werken uitgevoerd of opgestart in het kader van de realisatie van de fietssnelweg F21 Tienen-Hasselt, een totale investering vanuit Vlaanderen van 10,2 miljoen euro.

Verkeersveiliger Limburg

Deze legislatuur werd er sterk ingezet op het verkeersveiliger maken van schoolomgevingen en schoolroutes en dat ook in samenwerking met de steden en gemeenten. Via de subsidie veilige schoolomgeving en -route werd er 3,3 miljoen euro geïnvesteerd in Limburg om het veiliger te maken voor de jongsten onder ons. Met dat bedrag werd de verkeersveiligheid verhoogd in 252 schoolomgevingen en op 28 schoolroutes langs gemeentewegen in Limburg. Daarnaast werden er ook heel wat verkeersonveilige punten en situaties aangepakt. Zo heeft minister Peeters de historische lijst met gevaarlijke punten (2002) volledig weggewerkt en werden 117 knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen in Limburg aangepakt, 10 zijn nog in uitvoering of gepland.

Met het project MIA of Mobiliteit Innovatief Aanpakken is er 9,6 miljoen euro geïnvesteerd in het verkeersveiliger maken van Limburg en dat o.a. via de projecten met drones en camera’s samen met IMOB, kleine en snelle ingrepen van AWV en MIA in actie.

Renovatie bruggen en structureel onderhoud

Aan het begin van deze legislatuur heeft de minister resoluut gekozen om in te zetten op de onderhoudsachterstand van de bruggen in Vlaanderen en de resultaten beginnen zichtbaar te worden. Sinds 2020 zijn er al 109 bruggen vernieuwd en bij 104 bruggen werken aan de gang of in voorbereiding. Voor het eerst daalt ook het aantal bruggen op de lijst prioritaire kunstwerken (LPK). In Limburg werd onder andere het viaduct van Boorsem in Maasmechelen (E314) onder handen genomen en zullen er ook 7 bruggen tussen 2026 en 2028 in Limburg gerenoveerd worden binnen de PPS ‘OverBruggen’.

Lydia Peeters trok ook 133 miljoen euro uit voor het regulier onderhoud van gewest- en autosnelwegen, fietspaden, bermen,… . 36 miljoen euro werd ingezet voor het structureel onderhoud van wegen en fietspaden in Limburg.

14 kilometer aan spitsstroken op de E313

Limburg kon op de E313 rekenen op 7 kilometer aan bijkomende spitsstroken waarbij tegelijk ook geluidsminderende maatregelen getroffen werden. Zo experimenteerden we met de techniek Next Generation Concrete Surface (NGCS) tussen Lummen en Ham. Begin juni zijn de werken gestart voor de spitsstrook van Lummen tot Hasselt-West in de rijrichting van Luik. Ook hier zal er 7 kilometer aan spitsstroken bijkomen en wordt er geluidsarm asfalt geplaatst. Minister Peeters zal hierdoor deze legislatuur in het totaal bijna 32 miljoen euro geïnvesteerd hebben in een vlottere doorstroming op de E313. In 2024 wordt er ook 5,8 miljoen euro uitgetrokken om 2 kilometer aan geluidsschermen te plaatsen langs de E314 in Genk.

Hoogwaardig openbaar vervoer voor Limburg

Het HOV-project in Limburg om een trambusverbinding aan te leggen tussen Hasselt, campus Diepenbeek, Genk en Maasmechelen zit op koers. De eerste 17 elektrische trambussen zijn besteld bij VDL Bus&Coach en worden in het najaar van 2024 geleverd, goed voor 12 miljoen euro. Ondertussen zijn er al drie cruciale stukken vrije busbaan geopend op deze lijn en zijn de werken aan de eindhalte aan Terhills in Maasmechelen gestart.

Eind 2024 starten de werken aan de busbanen ter hoogte van de campus Diepenbeek en in 2025 start de herinrichting van de 11de Liniestraat met inbegrip van het halteplein op de aansluiting van de 11de Liniestraat met de Boudewijnlaan. Beide goed voor een investering van meer dan 20 miljoen euro. De HOV-verbindingen vanuit Hasselt richting Noord-Limburg zitten vervat in het complex project Noord-Zuid Limburg.

Snelweg- en carpoolparkings

Onder Lydia Peeters werd de vergroening van de busvloot bij De Lijn effectief ingezet. De eerste nieuwe standaard e-bussen rijden vanuit de stelplaats van WSnelweg- en carpoolparkingsinterslag, goed voor bijna 10 miljoen euro. Verder ging de uitbouw van het netwerk van Hoppinpunten van start. Van de meer dan 500 Hoppinpunten in Vlaanderen staan er 75 in Limburg o.a. in Hechtel-Eksel ter hoogte van het kruispunt Peerderbaan en Lommelsebaan.

Aan het op- en afrittencomplex van Tongeren werd er een snelwegparking voorzien voor 44 vrachtwagens met de nodige sanitaire voorzieningen, een totale investering van meer dan 1,6 miljoen euro. Ondertussen zijn de werken in Diepenbeek gestart voor de snelwegparkings langs beide zijden van de E313, deze zullen eind 2024 afgerond zijn. Dit jaar starten ook nog de werken aan de carpoolparking vlakbij complex 32 Genk-Oost en wordt de studie voor de realisatie van een carpoolparking in Hoeselt opgestart.

Vlaanderen snelt groeiende regio qua laadinfrastructuur

In 2025 moest de teller in Vlaanderen op 35.000 laadequivalenten (CPE) staan en minister Peeters heeft deze doelstelling vandaag al ruimschoots behaald. Op dit moment kan de EV-bestuurder rekenen op 41.105 laadequivalenten (CPE). In Limburg gaat het om 4814 laadpunten.

“Het is niet enkel met een loze belofte gebleven. De vooropgestelde ambitie inzake laadinfrastructuur is behaald. Maar het werk is zeker niet af. We blijven ons verder inzetten om de transitie naar zero-emissie verder te faciliteren en zo Vlaanderen verder te positioneren als een toonaangevende speler. We zijn de snelst groeiende regio qua laadinfrastructuur in Europa”, aldus Peeters.

Verder werd ook de doelstelling om elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en grote verkeersassen in Vlaanderen te hebben gesteld. Vandaag kunnen mensen al op 95 locaties langs of in de buurt van snelwegen hun wagen opladen. In Limburg kan dat reeds op 15 locaties zoals de E313 in Tessenderlo, de E314 in Zolder en de carpoolparking in Lummen.

Stimuleren van watertransport

Door extra middelen te voorzien werden de bruggen over het Albertkanaal versneld verhoogd zodat 4-lagige containerschepen naar en van de Antwerpse haven kunnen varen.

Ook dit project werd succesvol afgerond onder minister Peeters: “Met de bouw of het verhogen van elke brug hebben we niet alleen het Albertkanaal rendabeler gemaakt voor watertransport, maar werd ook elke keer de weginfrastructuur verbeterd met focus op veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers.”

Voor minister Peeters is de voormalige Fordsite een belangrijk reconversiegebied voor Limburg, zowel op economisch vlak als op het vlak van duurzaamheid. In juni 2021 gaf minister Peeters samen met haar collega’s uit de Vlaamse regering het startschot voor de herinrichtingswerken op de voormalige Fordsite en voor de aanleg van een nieuwe kaaimuur. Daarnaast investeerde de minister ook in de aanleg van fietsinfrastructuur in en rond Logistics Valley Flanders en ondertekende ze met alle partners de engagementsverklaring ‘#Fietsboost Genkse Havenregio’ om de fietsverplaatsingen verder te stimuleren.

Waterbescherming- en beheersing

Minister Peeters maakte ook van waterbescherming- en beheersing een topprioriteit. Na de waterbom van 2021 heeft minister Peeters besloten om 28 miljoen euro te investeren in een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige brug over de Maas in Maaseik. Hiervoor trekt ze 20 miljoen euro uit. Het ontwerp zorgt voor een groter doorstroomprofiel, wat toekomstige rivierverruimingswerken effectiever maakt en de hoogwaterveiligheid ten goede komt. Ook heeft ze eerder bijkomend 6 miljoen euro voorzien om de schade langs de Maas te herstellen na het hoogwater in 2021 o.a. de veerstoep in Maasmechelen.

Spoorprioriteiten Limburg

Ook al is Vlaanderen niet bevoegd voor het spoor door de co-investering van 15 miljoen euro van minister Peeters kon het traject Hasselt-Mol geëlektrificeerd worden. Hierdoor is het hele Limburgse net elektrisch, een heuse mijlpaal. Deze spoorprojecten kunnen versneld worden aangepakt omdat Vlaanderen met eigen middelen over de brug komt.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief