Nieuws

24 juni 2021

Vlaams minister Peeters maakt experten bekend die PFAS in kaart zullen brengen bij de Oosterweelwerken

Op 15 juni maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia bekend dat ze aan de opdrachthouder Karl Vrancken de opdracht gaf om extra experten aan te stellen die zich moeten uitspreken over de grondverzetwerken in kader van Oosterweel. Ze zullen ook de situatie rond PFAS op het grondgebied van de Oosterweelwerken in kaart brengen. De namen van de experten uit de ‘Commissie Grondverzet’ zijn nu bekend. “Ik ben tevreden dat de opdrachthouder dhr. Vrancken diverse toxicologen en andere experten heeft overtuigd en dat deze week al een eerste overleg plaatsvindt”, aldus minister Peeters, “Op deze manier moet er snel extra duidelijkheid komen over de impact van PFAS op de Oosterweelwerken. Uiteraard wil ik de werken verderzetten maar niet ten koste van de volksgezondheid. Want ik blijf erbij: de volksgezondheid primeert.”

Op vraag van minister Lydia Peeters voerde Karl Vrancken de afgelopen dagen gesprekken met verschillende experten. Uit die gesprekken volgde de aanstelling van 5 experten die in de ‘Commissie Grondverzet’ de PFAS-situatie in kaart moeten brengen.

Het gaat om de volgende personen: Prof. Karl Vrancken (VITO / UAntwerpen), opdrachthouder van de Vlaamse Regering voor de aanpak van PFAS, Prof. Greet Schoeters (UAntwerpen en ex-VITO), expert humane toxicologie, Prof. Jan Tytgat (KULeuven), toxicoloog; Prof. Piet Seuntjens (VITO, UAntwerpen, UGent) expert water- en bodemverontreiniging, Dr. Nicolas Van Larebeke (VUBrussel / ex-UGent), dokter, gespecialiseerd in kankers aan de UGent, nu medewerker VUB voor analytische en omgevingscheikunde en Karen Polfliet (North Sea Port Gent), adviseur leefmilieu – en omgeving bij de haven.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Hun opdracht is tweeledig: enerzijds zullen ze de veiligheid en de gezondheid van de omwonenden onderzoeken op de Oosterweelwerf en specifiek voor de projectzone Linkeroever. Daarbij hebben ze speciale aandacht voor de maatregelen (o.a. de waterzuivering van het grondwater) die Lantis hanteert in de omgang met de vervuilde grond. Anderzijds gaan ze ook de huidige gehanteerde normen en het toetsingskader tegen het licht houden en onderzoeken of er gewerkt wordt binnen een correct kader.”
Prof. Karl Vrancken: “De combinatie van expertises in deze groep zorgt ervoor dat we verschillende invalshoeken zullen samenbrengen. Zo kunnen we vragen rond gezondheid, veiligheid en milieu samen beantwoorden.”

Belangrijk voor minister Peeters is dat de inwoners en burgers duidelijkheid en transparantie krijgen op een redelijk korte termijn of de werken van Oosterweel op een correcte manier verlopen, of er extra maatregelen moeten genomen worden.

“Meten is weten, weten is handelen en dit in het kader van de volksgezondheid”, duidt Minister Peeters, “Het team van experten, met elk hun eigen specialisatiedomein en onder het voorzitterschap van de opdrachthouder, gaan op gefundeerde en wetenschappelijke manier duiding en transparantie geven op een redelijk korte termijn, aan ons maar vooral aan de omwonenden en de werknemers.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief