Nieuws

31 januari 2024

Vlaams minister Peeters overtuigt collega-ministers om kindnorm te integreren in verkeersveiligheidsbeleid

“Verkeer wordt veiliger dankzij kindnorm”

Op uitdrukkelijke vraag van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters werd tijdens de verkeersveiligheidsconferentie ‘All for Zero’ de ‘kindnorm’ als doelstelling opgenomen in het interfederale engagement. “Wanneer kinderen zich begeven in het verkeer lijkt de verkeersomgeving op heel wat plaatsen niet te zijn aangepast aan hun aanwezigheid. Sterker nog, die omgeving maakt hen vaak letterlijk onzichtbaar. Daarom integreerde ik de ‘kindnorm’ reeds in 2021 in het nieuwe Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen. Ik ben dan ook verheugd dat ook mijn collega mobiliteitsministers deze norm zullen opnemen in hun beleid”, aldus minister Peeters.

De kindnorm, ook wel de 8-80 norm, is geen échte norm maar veeleer een morele norm waarmee wordt onderschreven dat kinderen en jongeren een toekomst moet worden gegarandeerd, ook wanneer zij zich verplaatsen in het verkeer. Lees: kinderen horen niet te sterven in het verkeer. Een kindnorm in het verkeer is gebaseerd op de principes van de ‘leesbare’ en ‘vergevingsgezinde’ weg, maar wordt aangevuld met het concept ‘autonome mobiliteit’.

“Wanneer we kinderen laten opgroeien in een kindvriendelijke en verkeersveilige omgeving, geven we hen de mogelijkheid om voor hun verplaatsingen te kiezen voor actieve vervoersmodi, als voetganger of als fietser. Op die manier doorbreken we de zogenaamde achterbankgeneratie en het idee dat kinderen zich enkel in het verkeer kunnen of mogen begeven in het gezelschap van een volwassene. De jonge fietsers van vandaag kunnen de volwassen fietsers van morgen worden, tenminste wanneer we hen comfort én veiligheid garanderen. De kindnorm is dus ook belangrijk in het kader van de modal shift”, aldus minister Peeters.

Vlaanderen heeft intussen al heel wat inspanningen geleverd om de kindnorm te integreren in haar verkeersveiligheidsbeleid. In afwegingskaders en vademecums wordt nu reeds expliciet aandacht geschonken aan de noden en behoeften van kinderen en jongeren, om ze vervolgens effectief zo uit te voeren op het terrein. Voorbeelden hiervan zijn de afwegingskaders maximaal conflictvrije verkeerslichten en veilige oversteekvoorzieningen voor voetgangers én de prioriteit die wordt gegeven aan verkeersveiligheid i.p.v. aan doorstroming.

“Eén minuutje langer wachten voor een automobilist aan een conflictvrij verkeerslicht weegt heus niet op tegen het leven van een jong fietsertje dat hierdoor wel veilig het kruispunt kan oversteken. Bij elke ingreep of herinrichting moeten we ons afvragen of deze maatregel ervoor zorgt dat kinderen zich zelfstandig kunnen verplaatsen. Daarom is het ook belangrijk dat onze kinderen en jongeren bij dit proces betrokken worden. In Vlaanderen doen we dit onder andere via projecten zoals ‘jonge wegweters’. Er worden ook op regelmatige basis gesprekken gevoerd met belangenorganisaties”, duidt minister Peeters.

De minister wijst er tot slot op dat de kind- of 8-80-norm niet alleen voordelen voor kinderen en jongeren met zich meebrengt: 

“Ook al verschillen zowel de mobiliteitsbehoeften als de mobiliteitsbeleving van leeftijd tot leeftijd, impliciet gaan we er bij de kindnorm van uit dat wat verkeersveilig is voor een achtjarige, dat meteen ook is voor iedereen. Ook voor tachtigplussers.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief