Nieuws

4 januari 2024

Vlaams minister Peeters werkt Limburgse punten op Historische lijst gevaarlijke punten weg

Eén van de maatregelen uit het Vlaams verkeersveiligheidsplan is het sneller aanpakken van gevaarlijke punten. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters had al eerder de ambitie geuit om deze legislatuur de Historische lijst met gevaarlijke punten volledig weg te werken. “Eind 2023 werden de laatste twee Limburgse punten op de lijst in Pelt aangepakt. Vandaag is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in Vlaanderen nog bezig met het wegwerken van de laatste 7 punten. Hiervan zijn er 3 in uitvoering en in 2024 volgen de laatste 4 punten van deze historische lijst. Op al deze punten wordt de verkeersveiligheid verhoogd voor de actieve weggebruikers. Afgelopen jaren trokken we hier meer dan 60 miljoen euro voor uit”, zegt minister Peeters.

De historische lijst van gevaarlijke punten (ook wel de statische lijst genoemd) dateert uit 2002. In dat jaar maakte AWV een lijst op met 809 gevaarlijke of zwarte punten op basis van onder meer ongevallencijfers. Sinds 2018 wordt er gewerkt met een dynamische lijst – die rekening houdt met de recentste ongevalscijfers - maar het opzet is nog steeds om de resterende punten op de statische lijst weg te werken. Zo heeft minister Peeters deze legislatuur al meer dan 60 miljoen euro uitgetrokken om infrastructurele ingrepen uit te voeren.

AWV heeft sinds november de laatste twee Limburgse punten op de historische lijst gevaarlijke punten finaal afgewerkt, deze bevonden zich beide in de gemeente Pelt. Bij aanvang van deze legislatuur stonden er nog 9 punten op deze lijst daterend uit 2002.

Zo werd kruispunt van de Heerstraat met Boseind in Pelt aangepakt. De fietsinfrastructuur nabij de spoorwegbrug werd aangepast om de veiligheid voor actieve weggebruikers te verhogen. 

“Fietsers worden waar mogelijk gescheiden van gemotoriseerde weggebruikers. Zo kunnen zij zich op een veilige manier verplaatsen richting de schoolomgeving, het centrum, station en andere bestemmingen in de omgeving”, aldus minister Peeters.

In oktober kregen de verkeerslichtenregelingen op de kruispunten Heerstraat x Stationsstraat (N764) en Boseind in Pelt al een upgrade. Die werden vervangen door slimme systemen om de verkeersdoorstroming verder te optimaliseren. 

“Voetgangers krijgen een aparte en conflictvrije groenfase in deze nieuwe verkeersregeling. Ook worden er nog nieuwe markeringen voor veilige fietsopstelzones aan het kruispunt aangebracht”, vertelt Peeters.

Detecteren van gevaar ook voor een ongeval gebeurt

Minister Peeters wil gevaarlijke punten aanpakken, maar wil vooral voorkomen dat ze zich vormen. Daarom werkt AWV niet enkel met ongevalsdata om gevaarlijke situaties in kaart te brengen. Ook wordt mogelijk gevaar opgespoord via uitgebreide verkeersveiligheidsaudits op ontwerpen, inspecties op het terrein, meldingen van burgers en signalen van lokale besturen en politie. Uit de proeftuinen van MIA (Mobiliteit Innovatief Aanpakken) werd een methodologie ontwikkeld en verder uitgerold over Vlaanderen. Zo worden nu ook bijna-ongevallen op kruispunten opgespoord waar het agentschap vermoedt dat het onveilig is. Met drones en slimme camera’s worden deze grijze punten geanalyseerd. 

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief