Nieuws

6 februari 2024

Vlaamse overheid en Asse zetten met steun van Europa volop in op duurzame mobiliteit

  • overdekte fietsenstalling met 400 plaatsen
  • 200 parkeerplaatsen voor auto’s aan het station, inclusief laadpalen
  • verdere uitbouw fietssnelweg richting Brussel met veilige bruggen en tunnels

BRUSSEL – Vandaag openden Kaat Maes, projectleider bij De Werkvennootschap (Vlaamse overheid) en Koen Van Elsen, burgemeester van Asse, symbolisch het Hoppinpunt aan het station van Asse. Het Hoppinpunt kwam er onder meer dankzij een Europese EFRO-subsidie van 584.447 euro. Tijdens dit plechtig moment werd de ambitie bevestigd om samen de schouders te zetten onder duurzame mobiliteit in Asse. De verdere aanleg van fietssnelweg F212 staat intussen in de steigers.

Minister Peeters: "Binnen de Vlaamse overheid is duurzame mobiliteit een topprioriteit. We investeren volop in infrastructuur om het de burger makkelijker te maken te kiezen tussen auto, openbaar vervoer en fiets. Met het project Werken aan de Ring leggen we daarom een groot netwerk van Hoppinpunten en fietssnelwegen in de Vlaamse Rand rond Brussel aan. Asse is hier een prachtig schoolvoorbeeld van waarbij het Hoppinpunt ook nog eens vlak langs de nieuwe fietssnelweg ligt. Fijn dat we dit samen met onze partners kunnen realiseren."

Vlot hoppen tussen trein, bus, fiets & auto

Dankzij het Hoppinpunt aan het station van Asse switchen pendelaars en omwonenden vlot tussen trein, bus, fiets en auto. De overstapplaats bevat:

  • een ruime parking voor 200 auto’s
  • maar liefst 400 overdekte parkeerplaatsen voor fietsen
  • parkeerplaatsen met laadpalen voor deelauto’s
  • 3 Kiss & Rides
  • fietsherstelpunt


Veilig fietsen van Asse naar Brussel

Vlak langs het Hoppinpunt loopt ook de F212. Deze fietssnelweg tussen Asse en Brussel is volop in aanbouw. De realisatie van enkele essentiële tunnels en bruggen start eind 2024. De Werkvennootschap werkt voor deze realisatie samen met de gemeente Asse en Infrabel en kan rekenen op een Europese EFRO-subsidie van € 1.798.432,68.

Het afgewerkte tracé zal uiteindelijk bijna volledig langs de spoorlijn Dendermonde-Jette lopen en verbindt zo Asse station met het station van Zellik, het researchpark Zellik en uiteindelijk Brussel. Op minder dan 45 minuten staat een fietser in Brussel.

Werken aan de Ring

Hoppinpunt Asse Station en delen van fietssnelweg F212 worden aangelegd door De Werkvennootschap, een projectvennootschap die door de Vlaamse Overheid werd opgericht om grote infrastructuurprojecten te verwezenlijken. Eén van de programma’s is ‘Werken aan de Ring’, met als doel de mobiliteit en leefbaarheid in en rond de Ring rond Brussel te verbeteren. Om dit te realiseren wordt de komende jaren geïnvesteerd in beter openbaar vervoer, heraanleg van de Ring en vlottere fietsverbindingen. 

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief