Nieuws

14 oktober 2020

Vlaamse overheid en provincie Limburg lanceren burgerbevraging voor fietssnelweg F74

De Vlaamse overheid en de provincie Limburg willen het tracé van de fietssnelweg F74 tussen Hasselt en Sint-Truiden vastleggen en roepen daarvoor de hulp van de burger in. “We willen zoveel mogelijk rekening houden met de behoeften van de fietser”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Voor Hasselt, Alken en Sint-Truiden zijn er verschillende pistes mogelijk. Welke heeft jouw voorkeur en waarom? Laat het ons weten!” Burgers kunnen vanaf vandaag 14 oktober tot en met 11 november via www.limburg.be/f74jouwmening de verschillende deeltracés bekijken en hun voorkeur aanduiden.

Tracé vastleggen én startnota met actieplan opstellen

De fietssnelweg F74 loopt van Hamont-Achel in het noorden naar Sint-Truiden in het zuiden én vormt zo de Noord-Zuid-as voor het fietssnelwegennetwerk in Limburg. Het noordelijke deel volgt grotendeels een inactieve spoorlijn, spoorlijn 18. De fietssnelweg wordt daarom ook wel de Spoorlijn 18-route genoemd. Het zuidelijke tracé loopt tussen het knooppunt met F70 in het noordwesten van Hasselt (aan de Demer) en de aansluiting met F21 (Sint-Truiden-Tienen) in het zuidoosten van Sint-Truiden. 

“Voor dit zuidelijke tracé – door Hasselt, Alken en Sint-Truiden – roepen we nu de hulp van de bevolking in”, zegt Sofie Van Campenhout van de vervoerregio Limburg. “Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft in nauwe samenwerking met de provincie Limburg het studiebureau Arcadis de opdracht gegeven om het tracé van het zuidelijke deel te bepalen. Enerzijds willen we zo het definitieve tracé van de fietssnelweg vastleggen. Anderzijds willen we voor dat tracé tussen Hasselt en Sint-Truiden een startnota opmaken met daarbij de acties op korte en (middel)lange termijn.”

Rekening houden met de noden en comfort van de fietser

“Bij de zoektocht naar het ideale tracé gaan we niet over één nacht ijs. We vragen het advies van de 3 betrokken lokale besturen en partners zoals het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Landbouw en Visserij en Infrabel. Daarnaast willen we graag ook de stem van de burger horen om zoveel mogelijk invalshoeken mee te kunnen nemen. Bij het analyseren van alle input houden we rekening met barrières, hellingen, punctuele ruimtelijke knelpunten zoals hoogspanningslijnen of bebouwing, en ook met natuurelementen en de landbouw”, zegt Bert Lambrechts, Limburgs gedeputeerde voor Mobiliteit. 
Vlaams minister Lydia Peeters is verheugd met deze aanpak. “De voorbije maanden hebben heel wat Vlamingen de fiets (her-)ontdekt. Als we de modal shift naar de fiets willen realiseren, moeten we investeren in fietsinfrastructuur en tegelijk ook rekening houden met de noden en het comfort van de fietser. De fiets blijft de komende jaren een prioriteit in mijn beleid. Als we onze doelstellingen voor het klimaat, levenskwaliteit en verkeersveiligheid willen halen, moeten we vol inzetten op een duurzame mobiliteit.”

Oproep aan de burger: laat je stem horen!

Via www.limburg.be/f74jouwmening kunnen burgers de verschillende deeltracés bekijken en hun feedback meegeven. De burgerbevraging loopt tot en met 11 november. Je kunt online aangeven of je de fietssnelweg zou gebruiken en welk tracé je verkiest. “Aarzel niet om bepaalde aandachtspunten op het tracé mee te geven”, zegt gedeputeerde Lambrechts. “Die input is essentieel om een goede keuze te kunnen maken. We hopen op veel input van buurtbewoners en (potentiële) fietsers!”

Dit zijn de verschillende deeltracés die voorliggen en waarop je feedback kunt geven:

Voor Hasselt

 • het basistracé (zoals op fietssnelwegen.be)
 • het spoortracé
 • het tracé Grote Ring
 • het tracé Hasselt West

Voor Alken

 • het basistracé (zoals op fietssnelwegen.be)
 • het spoortracé
 • het tracé ten westen van N80
 • het tracé ten oosten van N80

Voor Sint-Truiden

 • het basistracé (zoals op fietssnelwegen.be)
 • het tracé N80
 • het tracé Schurhovenveld

Samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de provincie

Voor het realiseren van het fietssnelwegenwerk slaan de Vlaamse overheid en de provincies de handen in elkaar, samen met de lokale besturen. De fietssnelwegen vormen de ruggengraat van het functionele fietsnetwerk en spelen een belangrijke rol in het verhogen van het aantal fietsverplaatsingen, vooral over langere afstand. Zowel op vlak van financiering als in de praktische uitwerking van kwalitatieve fietsinfrastructuur vormen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken en de provincies een mooie tandem, in samenwerking met de gemeentebesturen.

Ook dit project is daar een mooi voorbeeld van. Waar Mobiliteit en Openbare Werken instaat voor de startnota, zal het Limburgs provinciebestuur het vervolg (de projectnota) voor haar rekening nemen. Het provinciebestuur zal ook de uiteindelijke uitvoering begeleiden, maar de kosten worden netjes verdeeld tussen Mobiliteit en Openbare Werken en de provincie Limburg.

Er wordt hard gewerkt aan de fietssnelwegen. Zo werkt men in Limburg momenteel ook nog aan een imposante fietsbrug aan het Sas in Godsheide en krijgt de spoorburg in Kuringen momenteel een aanhangende fietsoversteek. Ook de Albertkanaalroute, de Spoorlijn 18-route, de Corda-route, het Kolenspoor, en nog tal van andere (deel)tracés krijgen verder vorm.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief