Nieuws

27 februari 2020

Vlaamse regering geeft definitieve goedkeuring van ontwerpbesluit benchmark voor VVM De Lijn

De Vlaamse regering heeft de regels voor de opmaak van een benchmarkstudie definitief goedgekeurd. In het kader van de basisbereikbaarheid moet de VVM De Lijn voldoen aan een benchmarkstudie vooraleer zij kan aangeduid worden als interne exploitant van het openbaar vervoer in Vlaanderen (Kernnet en aanvullend net). De Vlaamse regering moet de regels voor deze benchmark goedkeuren waaronderde methodiek voor de uitvoering van de benchmarkstudie, de criteria voor de vergelijkingsbasis van de referentiebedrijvenen de rapportering.

Minister van Openbare Werken en Mobiliteit Lydia Peeters: “Met de definitieve goedkeuring van het dit besluit zetten we een volgende beslissende stap in de uitvoering van het decreet basisbereikbaarheid vanapril 2019. In navolging van dit besluit kan een aanbestedingsprocedure opgestart worden en zal weldra eengeselecteerd bureau de benchmarkstudiekunnen aanvatten.

Het is de bedoeling dat de benchmark wordt uitgevoerd op basisvan een vergelijking met minimaal 5 en maximaal 10 referentiebedrijven met een soortgelijk aanbod inzake bus en tramdiensten en waarvan minstens één exploitant komt uit de regio van de Nederlandse provincies Zuid-Holland-Noord Brabant-Limburg, Nordhein-Westfalen en de Schotse regio rondom grootsteden als Edinburgh en Glasgow. "We hopen dat de benchmark snel duidelijkheid kan scheppen in de toekomstige rol van VMM De Lijn binnenhet openbaarvervoersaanbod” besluit minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief