Nieuws

18 juli 2023

Vlaamse regering keurt samenwerkingsovereenkomst over De Vesten goed

De Vlaamse regering heeft de samenwerkingsovereenkomst over de herinrichting van de Vesten (R12) in Mechelen goedgekeurd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de stad Mechelen, de Pidpa en Aquafin engageren zich binnen deze samenwerkingsovereenkomst om gefaseerd over een termijn van 8 jaar de herinrichting volledig te voltooien. “Zo geven we volop ruimte aan de actieve weggebruikers, het openbaar vervoer, nieuwe functies, groen en water. Ook het autoverkeer heeft haar plek, met focus op een vlotte doorstroming”, aldus Vlaams ministers Bart Somers en Lydia Peeters. Deze overeenkomst geeft mee uitvoering aan het Regionaal Mobiliteitsplan 2030 van de Vervoerregio Mechelen. De totale herinrichting wordt geraamd op bijna 75 miljoen euro, waarvan Vlaanderen als wegbeheerder een belangrijk deel van op zich neemt.

Door de optimalisatie van de R6 en de opening van de Tangent (B101) kregen de Vesten een andere verkeersfunctie in het verkeersnetwerk van de stad en haar omgeving. In 2021 liet Stad Mechelen samen met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en het Agentschap Wegen en Verkeer daarom een studie uitvoeren naar de mogelijkheden voor een herinrichting van de Vesten. De studie resulteerde in een startnota die de invoer van eenrichtingsverkeer op de Vesten naar voren schoof. Dat scenario biedt een meerwaarde op het vlak van leefkwaliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. In de periode augustus 2022 – december 2022 werd met tijdelijke maatregelen het volledige aangepaste verkeerssysteem reeds ingevoerd: enkelrichting voor de wagens, dubbelrichting voor het openbaar vervoer en sterk verbeterde fietsvoorzieningen. Alle gemotoriseerd verkeer rijdt vanaf toen in één richting over de buitenste rijstroken.

“Na deze tijdelijke herinrichting zien we bij de recente evaluatie dat er al ongeveer 30% minder autoverkeer rijdt op de Vesten. Zowel de R6 als de Tangent vervullen dus goed hun rol en nemen dit verkeer weg van de binnenstad. Wanneer de projectnota definitief is kunnen we de infrastructuur aanpassen binnen de ruimtelijke doelstellingen”, zegt minister en titelvoerend burgemeester Bart Somers.

Op de ruimte die vrijkomt, worden er dubbelrichtingsfietspaden, fietsstraten en een vrije busbaan aangelegd. Voetgangers krijgen overal meer plaats. De overige ruimte wordt gebruik om meer groen te voorzien en plekken te creëren voor spel, sport, ontspanning en ontmoeting. Verkeer dat de binnenkant van de Vesten wil bereiken, doet dit via de busbanen, fietsstraten of de parallelwegen. De stadsring krijgt op die manier opnieuw zijn oorspronkelijke functie, namelijk die van lokale verdeelweg naar de wijken en het centrum.

Tegelijk met de aanpak van de bovenbouw worden ook de nutsleidingen en rioleringen vernieuwd. Dit alles vergt een geïntegreerde aanpak en samenwerking tussen de vier voornaamste partijen (stad Mechelen, AWV, Pidpa ism Aquafin). Daarom leggen de vier partijen vandaag de nodige engagementen en samenwerkingsprincipes vast om de komende jaren op een redelijke termijn en binnen een duidelijk afgelijnd financieel kader tot een volledig afgewerkt project Nieuwe Vesten te komen.

“De verschillende partners onderschrijven de ambitie om over een termijn van 8 jaar en binnen een duidelijk afgelijnd financieel kader samen werk te maken van volledig Nieuwe Vesten. Deze overeenkomst legt de krijtlijnen van die samenwerking vast en moet de voortgang bewaken van het proces, planning én de totale kostprijs”, duidt
minister Peeters
.

Meer informatie over het project: https://denieuwevesten.mechelen.be/

Foto ©Agentschap Wegen en Verkeer

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief