Nieuws

20 november 2020

Vlaamse regering neemt volgende cruciale stap in uitrol basisbereikbaarheid

De Vlaamse regering keurde het ontwerpbesluit definitief goed betreffende de regionale mobiliteitsplannen en integratie van de milieueffectrapportage (MER). Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “Er werd gekozen om de milieueffectrapportage te integreren in de opmaakprocedure van de regionale mobiliteitsplannen. Dit leidt tot een efficiënte werking waarbij er tijdswinst wordt geboekt. Een volgende cruciale stap in de uitrol van basisbereikbaarheid”.

Het regionale mobiliteitsplan legt de gewenste mobiliteitsontwikkeling binnen een vervoerregio vast aan de hand van korte termijn doelstellingen en een actieplan, voor alle vervoersmodi. Zo’n plan gaat zeer breed en houdt rekening met de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen voor het personen- en goederenvervoer, zoals het openbaar vervoersnetwerk, verbetering van de doorstroming, verkeersveiligheid en fietsbeleid. Elke vervoerregio zal een participatiemoment inrichten om de burgers te betrekken met de opmaak van het plan.

Bij de opmaak van een regionaal mobiliteitsplan kan het nodig zijn om ook de impact op het leefmilieu te onderzoeken. De noodzaak hiervan wordt plan per plan bekeken. Om tijdswinst te boeken wordt deze MER geïntegreerd in de opmaakprocedure van de regionale mobiliteitsplannen. Dit is ook van toepassing op de vervoerregio’s die al zijn gestart met de opmaak van hun regionaal mobiliteitsplan.

Per vervoerregio wordt door het departement Mobiliteit en Openbare Werken een MER-coördinator aangesteld , die het ontwerpproces van het regionaal mobiliteitsplan ondersteunt.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief