Nieuws

7 december 2020

Vlaanderen en Antwerpen kiezen definitief voor een fiets- en wandelbrug over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel

Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en de stad Antwerpen kiezen definitief voor de constructie van een fiets- en wandelbrug over de Schelde ter hoogte van de Kennedytunnel. Die keuze werd vanmorgen gemaakt op het stuurcomité van de Vlaamse regering, Stad Antwerpen en Lantis op basis van een studie waarin verschillende alternatieven en varianten onderzocht werden. De keuze voor een brug werd gemaakt op zowel verkeerstechnische, nautische als financiële argumenten.

Het studiewerk werd gedaan door het studie- en bouwkundig bureau SBE (www.sbe.be) en door OMGEVING – Landscape, Architecture and Urbanism (www.omgeving.be) , met ook inbreng van onafhankelijke studiebureaus MARIN (www.marin.nl) en REBEL (www.rebelgroup.com). Verschillende opties lagen daarbij op de tafel, in verschillende varianten. Die opties waren resp. een zink- en een geboorde tunnel, en een brugconstructie. Deze opties werden telkens vergeleken op basis van verkeerstechnische, nautische en financiële argumenten.

Een vaste oeververbinding in de vorm van een fiets- en wandelbrug kwam daarbij duidelijk naar voor als meest interessante keuze.

De brug zal een essentieel onderdeel vormen van de verkeersinfrastructuur die rond Antwerpen wordt aangelegd. De brug maakt het mogelijk bestaande en nieuwe fietsverbindingen in de ringzone en op Linkeroever met elkaar te verbinden en op die manier te optimaliseren.

Op de rechteroever zal de fietsbrug aantakken op de fietspaden langs de Scheldekaaien, het Singel- en Ringfietspad en de Fietsostrade F13 Boom – Antwerpen.

De brug zal ook een grote meerwaarde bieden voor het fietsverkeer van en naar de Linkeroever en verder naar het Waasland. Het fietspad over de brug zal ook aansluiting geven op de fietsnetwerken in het Waasland en de F4, de Fietsostrade van Antwerpen over Beveren, Sint-Niklaas en Lokeren naar Gent.

De Antwerpse schepen voor mobiliteit Koen Kennis: ‘‘De brug is in eerste instantie een mobiliteitsproject. Eenmaal in functie zal ze een grote bijdrage leveren aan de modal shift voor Antwerpen. Samen met de fietserstunnel die aangelegd wordt in de nieuwe Scheldetunnel tussen het Sint- Annabos en het Noordkasteel maakt ze de ‘fietsring’ rond de stad compleet. Ook de bestaande capaciteitsproblemen voor het verwerken van fietsverkeer via de Sint-Annatunnel en de Kennedytunnel moeten dankzij de brug tot het verleden behoren. Tegelijk zal de brug voor de stad een landmark zijn. Het panorama vanop de brug, met de stroom, de boten en de rede van Antwerpen wordt uniek. Uit een bevraging bij 1500 burgers in de brede regio leerden we trouwens dat veel mensen uitkijken naar een brug over de Schelde."

Uit het studiewerk bleek tevens dat het gebruiksgemak voor fietsers en voetgangers van een brug duidelijk hoger ligt dan van een tunnel. Zo wordt fietsen en wandelen over een brug als veel veiliger en aangenamer ervaren dan door een tunnel.

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld): “De belevingswaarde van een brug is uiteraard groter dan een tunnel en op die manier willen we nog meer mensen overtuigen om de (deel-)fiets te nemen. Zo kunnen we extra in zetten op een modal shift van 50/50, oftewel 50% van de verplaatsingen gebeuren via een duurzaam vervoersmiddel.”
Het mogelijke oponthoud door scheepvaartverkeer blijkt volgens die studie op een aanvaardbaar niveau te liggen. “Deze problematiek valt voor een groot stuk op te lossen door goede afspraken te maken in het beheer van de brug, (digitale) informatie te voorzien voor gebruikers, en stroomopwaarts en stroomafwaarts faciliteiten te voorzien voor de scheepvaart. Doordat we kiezen voor de hogere variant van de brug wordt de doorvaart voor binnenscheepvaart niet gestremd en zal de brug slechts een beperkt aantal keer moeten openen voor maritieme vaart Scheldeopwaarts” , besluit minister Peeters.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief