Nieuws

3 april 2024

Vlaanderen inspireert Europa rond vergroening transport

Brussel, 3 april 2024 – In Bozar vond gisteren een netwerkevent plaats rond laadinfrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Onder de aanwezigen waren vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Commissie, sectororganisaties, de industrie en internationale experten van andere lidstaten. Tijdens het event werd het Vlaamse beleid rond Clean Power for Transport (CPT) in de kijker gezet met de bedoeling het Europese netwerk te mobiliseren en inspireren. De focus lag specifiek op de vergroening van vrachtvervoer over de weg en de financiering van diemaatregelen.

Europees voorzitterschap

Het netwerkevent werd georganiseerd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en vond plaats tijdens de Connecting Europe Days: een reeks van netwerkevents die worden georganiseerd binnen het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, samen met de Europese Commissie. Dit netwerkevent stond in het teken van de implementatie van de AFIR-verordening: Alternative Fuel Infrastructure Regulation. De EU formuleert daarin vereisten en aantallen rond de uitbouw van laadinfrastructuur voor wegvoertuigen, treinen en (lucht)vaartuigen. Het doel van de verordening is om het aanbod aan openbare laadpunten te verbeteren en zero-emissierijden makkelijker te maken. De doelstellingen zijn onder meer om vanaf 2025 elke 60 km langs de belangrijkste EU-vervoersassen (TENT-T) snellaadpunten van minstens 150 kW voor auto’s en bestelwagens te voorzien. En ook om vanaf 2030 waterstoftankstations voor auto’s en vrachtwagens te voorzien in alle stedelijke knooppunten en om de 200 km langs het TEN-T-kernnet.

De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “De omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen voor zowel personen- als goederenvervoer en de implementatie van AFIR is een topprioriteit voor Vlaanderen. Als transportknooppunt draait Vlaanderen mee met de koplopers qua laadinfrastructuur. We willen het Europees netwerk dan ook mobiliseren, lidstaten en sectororganisaties inspireren en een impuls geven aan de implementatie van de verordening over de hele Europese Unie.”

Meer informatie over het netwerkevent vindt u op https://www.vlaanderen.be/en/mobility/flanders-together-in-motion/networking-cocktail-impulse-to-clean-power-for-transport

Vergroening transport: een topprioriteit voor Vlaanderen

Met het actieplan Clean Power for Transport (CPT) zet de Vlaamse overheid in op de omschakeling naar zero-emissievervoermiddelen en vervoermiddelen aangedreven door alternatieve brandstoffen. Dat gebeurt onder meer door de uitbouw van laadinfrastructuur.

“Het is de ambitie om tegen 2025 35.000 laadpuntequivalenten te installeren en om de 25 km ultrasnellaadinfrastructuur te hebben staan langs alle grote verkeersassen in Vlaanderen. Dat is ambitieuzer dan de AFIR-vereisten, maar noodzakelijk omwille van het dichte verkeersnet in Vlaanderen. Momenteel telt Vlaanderen al 34.000 (semi-)publiek toegankelijke oplaadpunten, waarvan ongeveer 750 snellaadpunten en 1.000 ultrasnellaadpunten. Vooral langs de hoofdwegen zijn ultrasnelle laders de nieuwe norm, met laadvermogens tot 400 kW”, aldus de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Naast initiatieven voor personenwagens gaat er ook aandacht naar de vergroening van het goederenvervoer over de weg, het water en in de lucht, aangezien transport in Vlaanderen verantwoordelijk is voor 21% van de totale CO2-uitstoot. Dat gebeurt onder meer via projectoproepen rond innovatieve laadsystemen voor zware en lichte bedrijfsvoertuigen, en door zero-emissievrachtwagens tijdelijk vrij te stellen van de kilometerheffing in Vlaanderen. In het project ‘emissievrije stedelijke distributie’ werkt de Vlaamse overheid samen met sectororganisaties en andere stakeholders aan een gedragen en uniforme kaderovereenkomst die moet leiden tot een emissievrije belevering van de Vlaamse steden.

Daarnaast werd in 2023 het VIAVIA-project (Vrachtvervoer Intelligent Aanpassen en Vergroenen via een Integrale Aanpak) gelanceerd, waarin de Vlaamse overheid en de sector versneld de doelstellingen van de Europese ‘Green Deal’ trachten te realiseren. Dat gebeurt via een transversale en gecoördineerde aanpak tussen alle vervoersmodi. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan de uitrol van multimodale energiehubs op strategische locaties in Vlaanderen om alle vervoersmodi van de nodige brandstof (elektriciteit, waterstof, e-fuels …) te kunnen voorzien.

Vlaamse mobiliteitsthema’s in de kijker tijdens Connecting Europe Days

Dit is het begin van de Connecting Europe Days. Tussen 2 en 5 april 2024 worden meerdere evenementen georganiseerd binnen het Europees voorzitterschap. Politici, financiële instellingen, sectororganisaties, overheden, andere belangrijke spelers binnen de transportsectors en de Europese Commissie bespreken dan concrete maatregelen en goede praktijken over het creëren van een koolstofvrij, veerkrachtig, naadloos en digitaal transport- en mobiliteitsnetwerk in Europa. Daarnaast wordt een balans opgemaakt van de ambitieuze doelstellingen van de ‘Green Deal’ en de ‘Sustainable and Smart Mobility Strategy’ van de Europese Commissie.

Tijdens de Connecting Europe Days zet de Vlaamse overheid, vertegenwoordigd door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, haar beleidsthema’s in de kijker. Vandaag, woensdag 3 april, is er een Informele Raad over actieve mobiliteit. Als gastspreker zal de minister dan dieper ingaan op de Europese Fietsverklaring en de belangrijkste conclusies van de ministeriële fietsconferentie in Hasselt, die op 30 januari werd georganiseerd door de Vlaamse overheid. Tot slot neemt de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken ook deel aan een Informele Raad (4 april) rond het versterken van de veerkracht en de financiering van het Europese vervoersnetwerk.

Meer informatie over de Connecting Europe Days vindt u op https://transport.ec.europa.eu/connectingeuropedays_en.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief