Nieuws

15 februari 2021

Vlaanderen investeert extra in toeristische ontsluiting in Dilsen-Stokkem, As en Eisden

De Vlaamse Regering gaat via het Grindfonds 740.300 euro extra investeren in de toeristische ontsluiting van de natuur in Dilsen-Stokkem, As en Maasmechelen. De Vlaamse Regering liet samen met het Grindcomité, het Nationaal Park Bureau, de betrokken gemeenten en Natuur en Bos acties uitwerken die inspelen op ‘missing links’ in de toeristische ontsluiting. Met de inrichting van een prachtige onthaalzone bij het station van As, de renovatie van de seinhuisjes aan het station van Eisden, een nieuw belevingscentrum als toegang tot ‘De Wissen’ in Stokkem en investeringen in alle wandelgebieden zetten we Limburg en het Maasland verder op de kaart als toeristische bestemming.

Al sinds jaar en dag werken alle betrokken actoren binnen het Grindcomité samen om de investeringen met resterende grindmiddelen te investeren in maatschappelijk waardevolle projecten. Voor de resterende middelen voor de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en As was er nog geen bestemming. De Vlaamse Regering gaf groen licht om 740.300 euro te investeren voor de toeristisch-recreatieve invulling voor de streek. Het planbureau van het Nationaal Park Hoge Kempen werkte de voorstellen daarvoor uit in de projectnota ‘Grindspoor & De Wissen’. 

Er wordt een opwaardering en verdere uitbouw voorzien van het bestaande Maascentrum De Wissen tot toegangspoort van het RivierPark Maasvallei, waarbij De Wissen een rol toebedeeld krijgt als schakelpunt tussen het Rivierpark Maasvallei en het Nationaal Park Hoge Kempen

“De Vlaamse Regering trekt 275.000 euro uit om bij te dragen aan 'De Wissen' Stokkem. Daar wil het stadsbestuur in de toekomst een nieuw belevingscentrum, een verbouwing van het huidige Maascentrum en aangepaste wandelpaden realiseren. De Vlaamse Regering voorziet daarin alvast een bijdrage, de stad staat in voor de resterende middelen, erg positief dat hiermee de plannen rond 'De Wissen' en het Maaspark Negenoord vorm kunnen krijgen”, zegt Lydia Peeters, Vlaams minister en titelvoerend burgemeester van Dilsen-Stokkem.

Ook wordt er 165.000 euro geïnvesteerd in de onthaalinrichting van het station van As. Daar zal onder meer samen met de gemeente As een onthaalpaviljoen geplaatst worden.

Daarnaast wordt ook 100.000 euro geïnvesteerd in de versterking en verbetering van het wandelgebied met verschillende uitkijkplatformen, rustplekken, aangepaste ruiteroversteekplaatsen, natuurversterking en een wandelpassarel aan de ondertunneling van het Kolenspoor in As (windelsteengroeve).

De seinhuisjes aan het voormalige station van Eisden in Maasmechelen worden gerenoveerd en omgevormd naar trekkershutten. Daarnaast wordt een toeristische wandelverbinding voorzien met bewegwijzering tussen het station en de hoofdtoegangspoort Terhills. Ook daarvoor wordt bijna 165.000 euro voorzien.

Het Rivierpark Maasvallei, het Nationaal Park Hoge Kempen en bij uitbreiding de ganse Limburgse natuur zijn een gigantische grote troef en een katalysator voor het toerisme en de bijhorende werkgelegenheid in Limburg. Door extra hier in te investeren zetten we de provincie verder op de kaart, maar zorgen we er tegelijk voor dat eigen inwoners nog meer kunnen genieten van het groen en het landschap in hun eigen gemeente.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief