Nieuws

18 augustus 2020

Vlotte uitbetaling van steun aan autocarbedrijven

Voorlopig hebben 101 autocarbedrijven een coronapremie aangevraagd bij de Vlaamse overheid, voor in totaal 822 autocars en werd er voor bijna 1,7 miljoen euro steun uitgekeerd.” Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters meldt dat reeds de helft van alle bedrijven een aanvraag hebben ingediend: “De Autobus- en autocarsector zijn belangrijke schakels in ons vervoerssysteem en de vraag hiernaar viel zwaar terug door de corona-crisis. We hebben vanuit Vlaanderen zuurstof voorzien voor de autobus- en autocarsector, de premie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 augustus”.

Extra steun omwille van hoge vaste kosten

De autobus en autocarsector kende een omzetdaling van ongeveer 80% doordat tal van busritten voor scholen en bedrijven wegvielen en busritten in de vrijetijdssector niet mogelijk waren. “De autobus- en autocarbedrijven konden net als alle andere Vlaamse ondernemingen tot en met 30 juni via de Vlaamse overheid een corona-compensatiepremie van 3.000 euro aanvragen”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “Maar omdat de vaste kosten in deze sector heel hoog kunnen oplopen, onder andere voor de financiering van de vloot van autocars, heeft de Vlaamse Regering voor deze sector extra steunmaatregelen opgezet. Deze steun is een tussenkomst in de vaste kosten die de sector moest blijven dragen ook toen ze weinig of geen omzet draaiden.”

Belangrijke rol in ons vervoerssysteem

“Het is belangrijk dat de autobus- en autocarsector ook in de toekomst een rol blijft spelen in ons vervoerssysteem”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters. “Daarom pompen we zuurstof in de sector via deze premies.” 

Voertuigen zijn de belangrijkste vaste kost voor de autobus- en autocarsector. Daarom wordt de premie berekend op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen die worden ingezet voor het bijzonder geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer. Op die manier wordt er rekening gehouden met de omvang van elke onderneming en krijgen grote en kleine bedrijven in verhouding dezelfde ondersteuning.

Steunmaatregel

Bedrijven kunnen tot en met 31 augustus een aanvraag indienen. Wanneer die is goedgekeurd, ontvangt de onderneming in een eerste schijf 1% van de aankoopwaarde van de autobussen en autocars of ongeveer 10% van de jaarkost van een autobus/autocar. In een tweede schijf wordt het resterende beschikbare budget opnieuw op basis van de aankoopwaarde van de voertuigen evenredig verdeeld over de aanvragers. Deze tweede schijf wordt uitbetaald na het afsluiten van de aanvraagperiode: 31 augustus 2020. 

“Sinds 17 juli vroegen al 101 bedrijven een premie aan voor in totaal 822 autocars en werd voor bijna 1,7 miljoen euro steun uitgekeerd. De erg vlotte uitbetaling kan op tevredenheid rekenen van de sector.” zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

Voor meer informatie: www.vlaanderen.be/coronasteun-voor-de-autobus-en-autocarsector-en-de-taxisector.

Ook coronalening via Participatiemaatschappij Vlaanderen

Naast deze coronapremies biedt Participatiemaatschappij Vlaanderen in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest een achtergestelde coronalening aan voor kredietbedragen vanaf 5.000 euro en minder dan 25.000 euro. Autobus- en autocarbedrijven kunnen een lening bekomen op basis van hun voertuigpark. Het maximaal kredietbedrag bedraagt maximaal 1,5% van de aankoopwaarde van de in aanmerking komende voertuigen. Meer informatie: www.pmv.eu/nl/maatregelen-van-pmv-tegen-de-impact-van-het-coronavirus.

Voor kredieten van 25.000 euro en meer kunnen bedrijven terecht bij de bestaande achtergestelde coronalening van PMV/z.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief