Nieuws

9 november 2023

Wateroverlast: Vlaams minister Peeters brengt plaatsbezoek aan West-Vlaanderen

In de provincie West-Vlaanderen is het provinciaal rampenplan afgekondigd, door de wateroverlast van de voorbije dagen en de regen die nog moet komen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters ging donderdagvoormiddag samen met Gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Waterweg nv. Chris Danckaerts ter plaatse in Poperinge om de toestand op te meten. “Mijn administratie, De Vlaamse Waterweg nv, geeft nu al mee dat er op dit moment sprake is van een waterbom scenario. Wat in mensenstaal wil zeggen dat de westhoek geconfronteerd wordt met extreme regenval met hoge debieten tot gevolg. Met de Vlaamse regering willen we Vlaanderen verder wapenen tegen dergelijke extreme weersfenomenen, ook in 2024 voorzien we extra middelen voor waterbescherming en -beheersing”, zegt minister Peeters.

De Vlaamse Waterweg houdt continu de waterpeilen en debieten in Vlaanderen in het oog, ook nu tijdens de aanslepende periode met overvloedige neerslag in de Westhoek en Noord-Frankrijk. Dankzij een uitgebreid netwerk van peil- en debietmeters, aangevuld met meteorologische verwachtingen, wordt de evolutie van hydrologische situatie van de waterwegen en waterlopen permanent opgevolgd. Zo houden we steeds de vinger aan de pols, en kunnen worden er ook tijdig maatregelen genomen om overstromingen te vermijden, en worden ook de lokale besturen geïnformeerd.

De waterwegbeheerder zoekt permanent de balans tussen waterafvoer en het transport over water. De voorspelde neerslag de volgende uren en dagen kan naast de IJzer ook op andere waterlopen impacteren.

In het IJzerbekken staat het waterpeil uitzonderlijk hoog. Op de IJzer geldt een vaarverbod. Ook op het Lokanaal en het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke is alle scheepvaart gestremd om er voorrang te geven aan de waterhuishouding.

Het waterpeil van het Kanaal Gent-Oostende wordt tussen de Dampoortsluis in Brugge verlaagd om er extra buffer te creëren. De Dampoortsluis werd gesperd op donderdag van 9 tot 14 uur in functie van extra waterafvoer stroomopwaarts richting Gent.

De waterafvoer vanuit Noord-Frankrijk zal ook op de Leie en de Boven-Schelde voelbaar zijn. Daar worden hoge debieten verwacht. De watermassa kan de scheepvaart hinderen en ook de doorvaarthoogte beperken.

Op de andere waterlopen zijn er her en der verhoogde waterstanden maar zonder uitzonderlijke beperkingen voor het scheepvaartverkeer.

Je kan de situatie zelf op de voet volgen via www.waterinfo.be.

De actuele informatie voor de binnenscheepvaart in Vlaanderen is rechtstreeks te volgen op de website www.visuris.be van De Vlaamse Waterweg nv.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief