Nieuws

15 mei 2021

Werkbezoek in de Vlaamse Ardennen

In gesprek met lokale besturen over mobiliteitsuitdagingen

Vandaag bracht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters talrijke werkbezoeken in Zuid-Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Ardennen. Van Oosterzele en Herzele over Brakel en Ronse: de minister bezocht verschillende gemeentes en besprak er samen met de lokale besturen de mobiliteitsuitdagingen.

De Vlaamse Ardennen bestaat uit een heuvelachtig, uitgestrekt landschap en net als in andere regio’s moeten er ook hier mobiliteitsuitdagingen worden aangepakt.

Oosterzele en Herzele

Starten deed de minister in Oosterzele en Herzele waar de drukke N42 heringericht wordt. De N42 is een belangrijke verbindingsweg tussen de verschillende gemeenten in de regio en is belangrijk voor de ontsluiting naar de E40. Helaas is de N42 geen veilige weg. De eerste stopplaats van minister Peeters (N42 x Gijzenzelestraat) toonde onmiddellijk de noodzaak van de heraanleg: een dodenweg met 2x1 rijstroken, aanliggende fietspaden en een niet lichtengeregeld kruispunt. “Op deze locatie waar de toekomstige carpoolparking voor 170 wagens en een fietsenstalling komt, wordt ook het multimodale karakter van het project benadrukt”, zegt minister Peeters. De N42 zal er in een tunnel lopen met daarboven een rotonde. Het verkeer vanuit deelgemeente Gijzenzele zal daar de N42 kunnen oprijden. Vanuit de wijk 'Anker' is de rotonde alleen toegankelijk voor de Lijnbus en landbouwverkeer.” De tweede stopplaats in Sint-Lievens-Esse toonde dan weer de grote noodzaak aan veilige fietspaden.

Brakel

In Brakel bezocht minister Peeters het rondpunt van de N8 met de N48. Het bezoek kadert in de werken die gepland zijn voor de N48. De focus van de werken zal liggen op: het aanleggen van veilige fietspaden op de rotonde en langs de N48, het vernieuwen van de rijweg en het aanleggen van een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel met verschillende bufferbekkens. Er is een totale investering voorzien van meer dan 13 miljoen euro. Minister Peeters investeert hierin maar liefst 8 miljoen euro.

Ronse

Daarna trok de minister naar Ronse. De afgelopen maanden werd met Rond Ronse druk gezocht naar een oplossing voor de huidige verkeersproblematiek: te veel zwaar verkeer in de binnenstad, slechte ontsluiting van de stad en onveilige verkeerssituaties. Belangrijk bij de beoordeling was dat er geen negatieve impact mag zijn op de waardevolle Natura 2000-gebieden zoals het Muziek- en Hotondbos. Drie alternatieven zijn nu bijkomend afgevallen: twee alternatieven langs het oosten van de stad Ronse, en het westelijke alternatief dat gebruik maakt van de Zandstraat. De minister deelde mee dat de 12 overgebleven alternatieven nu verder onderzocht en verfijnd worden in dialoog met de omgeving. Begin 2022 hakt de Vlaamse regering de knoop door.

Vlaams minister Lydia Peeters: “Met Rond Ronse zoeken we naar een oplossing voor de mobiliteitsproblematiek in de streek. Maar het gaat om meer dan enkel mobiliteit: alles kadert binnen het waardevolle landschap van de Vlaamse Ardennen waar natuur, landbouw en erfgoed onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ons uiteindelijk doel is het verhogen van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de regio van Ronse.”

Deinze

Afsluiten deed de minister in Deinze waar ze officieel de gloednieuwe Brielpoortbrug opende. De brug, die 38 meter lang is, verbindt het winkelhart van Deinze met de Brielpoortparking en is een belangrijke schakel in het netwerk voor voetgangers en fietsers in de stadskern. “De nieuwe Brielpoortbrug creëert een aangename ervaring voor zowel de fietsers als de voetgangers en respecteert de noodzakelijke doorvaart van de schepen. Daarnaast zal de brug ook een stimulans zijn om het traject met de fiets of te voet af te leggen”, aldus minister Peeters. “Ik wil een fietsreflex creëren bij elke Vlaming zodat die bij elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt. Tegelijk willen we de fietsambitie bij alle overheden verhogen. Door samen te werken kunnen we snel zorgen voor meer en betere fietspaden en fietssnelwegen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief