Nieuws

8 oktober 2021

Werken aan de Ring Oost - Startschot voor de herinrichting van vier knooppunten: Leonard, Vierarmen, Groenendaal en Jesus-Eik

De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 8 oktober de startnota’s goed voor de herinrichting van vier belangrijke knopen in het oostelijke gedeelte van de Ring rond Brussel. Het gaat om het Leonardkruispunt, het Vierarmenkruispunt, het Groenendaalcomplex en het complex Jezus-Eik. De huidige organisatie van de knooppunten is verouderd en leidt vanwege de hoge verkeersintensiteiten tot filevorming op zowel binnen- als buitenring. De herinrichting moet de verkeersveiligheid en leefomgevingskwaliteit op deze punten verbeteren en kadert in het project ‘Werken aan de Ring’.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters reageert tevreden: “De vier knooppunten aan de Oostkant van de Ring rond Brussel staan gekend als filegevoelige punten. Met de goedkeuring van de startnota’s kunnen we nu verder werken richting een duurzame oplossing voor de omgeving. We willen niet enkel zorgen voor een betere doorstroming maar ook voor een verhoogde verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Binnen de projecten willen we ook inzetten op de multimodale bereikbaarheid en de leefbaarheid in de omgeving. In afwachting van de volledige herinrichting van de vier knooppunten, maken we alvast volop werk van quick-winprojecten die o.a. een alternatief moeten bieden voor de auto. Zoals bijvoorbeeld de aanleg van een nieuwe fietssnelweg tussen Maleizen en Herrmann-Debroux en de bouw van een fietsbrug over de Ring in Tervuren.”
Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Een belangrijk element in deze planprocessen vormt de aandacht voor de verbetering van de leefomgevingskwaliteit rond de infrastructuren. We willen inzetten op groenblauwe en ecologische verbindingen, we versterken de bosstructuren en zorgen voor veilige fietsverbindingen. Waar mogelijk zullen we ook ontharden. Op die manier zoeken we naar een win-win situatie en gebruiken we de noodzakelijke infrastructuurprojecten als hefboom voor de kwalitatieve inrichting van de groene, Vlaamse Rand. Bosuitbreiding sluit aan bij het Zoniënwoud en kadert ook in het project Brabantse wouden”.

Sinds 2018 werkt De Werkvennootschap samen met alle belanghebbenden aan de toekomst van de oostelijke ring. Door in te zetten op een hogere fijnmazigheid en directheid bij het (her)inrichten en optimaliseren van de infrastructuur komen we tot een beter leesbare, meer logische en verkeersveilige infrastructuur met minder incidenten en een verbeterde doorstroming. Daarnaast wordt de leefomgevingskwaliteit verbeterd door rekening te houden met aspecten van onder meer geluid, lucht, gezondheid en klimaatbestendigheid. Het betreft niet enkel de bebouwde ruimte leefbaarder maken, maar ook de groenblauwe, ecologische verbindingen versterken en de open ruimte vrijwaren en kwalitatief versterken.

Participatie en overleg

De herinrichting van de knooppunten is een onderdeel van het project ‘Werken aan de Ring’. Via een uitgebreid overlegmodel zal De Werkvennootschap in dialoog gaan met alle betrokken Vlaamse en Brusselse overheden, georganiseerde actoren, bevolking en bedrijven. Na de goedkeuring van de startnota volgt een brede raadpleging van de bevolking in het najaar van 2021. In kader van het overlegplatform voor gewestgrensoverschrijdende projecten zal ook overleg gepleegd worden met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Waalse Regering.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief