Nieuws

19 maart 2022

Werken fietspaden Grote Baan Houthalen-Helchteren maandag van start

Wie vandaag fietst op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren wordt geconfronteerd met smalle, onveilige en oncomfortabele fietspaden. Ook op de kruispunten is er te weinig fietsveiligheid. “Wetende dat deze baan vaak gebruikt wordt door veel fietsers en schoolgaande jeugd, willen we op korte termijn de verkeersveiligheid verhogen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. De minister investeert dan ook 5 miljoen euro in bredere fietspaden, veiligere kruispunten en meer groen. De werken starten op maandag 21 maart en zullen zes maanden duren. “Deze werken passen perfect binnen mijn beleidsprioriteiten: het stimuleren van duurzame verplaatsingen en dus het stimuleren van verplaatsingen met de fiets én meer verkeersveiligheid.”

Het fietspadenproject is één van de deelprojecten die in het kader van het complex project Noord-Zuid Limburg vervroegd worden uitgevoerd en zijn tegelijk een voorbereiding op de toekomstige situatie. De plannen werden afgestemd op het voorkeursalternatief voor de Noord-Zuid. Eerder al startten de werken in Helchteren-Noord, waar gewerkt wordt aan een nieuwe fietsbrug over de Grote Baan. Later volgen ook nog de werken aan een betere fietsontsluiting van Centrum-Zuid.

Veilige fietspaden en kruispunten, en nieuwe asfaltlaag Grote Baan

Voor minister Peeters is veilige en comfortabele fietsinfrastructuur prioritair en dat zien we ook hier bij de werken. De fietspaden worden verbreed, verhoogd en komen vrij te liggen.

  • Er komen dubbelrichtingsfietspaden van minimaal 2 meter breed langs beide zijden van de Grote Baan ter hoogte van Helchteren, de Mangelbeekvallei en tussen de E314 en de Koolmijnlaan.
  • Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden van minimaal 1,5 meter breed langs beide zijden van de Grote Baan zijn voorzien tussen de Koolmijnlaan en de Daalstraat.
  • De fietspaden worden aangelegd in asfalt, waar mogelijk vergroenen we de zone tussen de fietsers en de wagens en ook aan lokale aansluitingen voorzien we bijkomende ontharding.
  • We beveiligen de oversteken voor fietsers en voetgangers. De bestaande kruispunten worden aangepast. Het gaat over de kruispunten aan de Koolmijnlaan/Meerstraat, het John Cuppensplein, de Herebaan-Oost/-West en de Kazernelaan/Helzoldstraat. Op zijstraten die aansluiten op de Grote Baan voorzien we bijvoorbeeld extra afslagstroken om gevaarlijke situaties tussen fietsers en voetgangers die de Grote Baan oversteken en het afslaand wagenverkeer (richting Hasselt of Pelt) te vermijden.
  • Ook de Grote Baan wordt opnieuw geasfalteerd. Die is in slechte staat en dat leidt tot klachten over spoorvorming en geluidsoverlast, maar ook over wegspringende verharding die schade veroorzaakt aan wagens en eigendommen.
Vlaams minister Lydia Peeters: “De resultaten van bovenstaande werken zullen zorgen voor een extra stimulans in functionele verplaatsingen per fiets, zeker op de drukke schoolroutes die gebruikt worden door heel wat scholieren die vanuit de verschillende wijken de scholen in Houthalen en Helchteren willen bereiken.”

Hinder tijdens de werken zoveel mogelijk beperkt en gespreid

De werken zullen in totaal zo’n zes maanden duren, tot september 2022. Het is onvermijdelijk dat er hinder zal zijn maar we gaan die zoveel mogelijk beperken en maximaal spreiden. De aannemer werkt eerst de volledige westkant af, waar het verkeer richting Zonhoven rijdt, om daarna aan de oostkant, waar het verkeer richting Hechtel-Eksel rijdt, aan de slag te gaan. De werken worden in vier fasen en verspreid over zes zones uitgevoerd. Er wordt meestal overdag gewerkt. Het doorgaande auto- en vrachtverkeer zal dan aan een verlaagde snelheid van 50km/u over twee rijstroken in beide rijrichtingen kunnen rijden. Er zal op bepaalde momenten ook ’s nachts gewerkt worden. Dat is nodig voor onder andere markerings- en belijningswerken, maar ook voor het asfalteren van de rijweg. Tijdens de nachtelijke werken zal het doorgaand verkeer vaak maar over één in plaats van twee rijstroken kunnen rijden.

Brede informatieverspreiding naar omwonenden en handelaars

Met bewonersbrieven worden omwonenden en handelaars geïnformeerd over de hinder, de fasering en de uitvoering van de werken. Wie op de hoogte wil blijven van de meest actuele hinder- en planningsinformatie kan zich via de projectwebsite inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Mensen met vragen of bezorgdheden kunnen een afspraak maken via de website en in gesprek gaan met de projectmedewerkers. Tijdens de kantooruren kan je ook contact opnemen via het infonummer 0800 202 49.

MEER INFO: www.noordzuidlimburg.be/fietsgrotebaan

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief