Nieuws

3 februari 2020

Werkende ouders en mantelzorgers beter ondersteund door Vlaamse overheid

Een job combineren met de zorg voor een geliefde of een pasgeboren kindje is niet eenvoudig. Mensen zijn nu vaak verplicht om hun job op te geven als ze voldoende tijd willen om voor hun naaste te kunnen zorgen. De Vlaamse regering past daarom het Vlaams Personeelsstatuut aan op voorstel van minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. “Werken moet altijd gestimuleerd worden en het kan niet zijn dat mensen moeten kiezen tussen hun job of geliefde. Dankzij de uitbreiding van het ouderschaps- en mantelzorgerverlof wordt het voortaan mogelijk om werk en privéleven makkelijker te combineren.”

Voor mensen die werken en een kind opvoeden zijn er vaak niet genoeg uren in één dag. Minister Somers wil daarom dat Vlaamse ambtenaren het ouderschapsverlof in de toekomst flexibeler kunnen inzetten. In totaal gaat het om vier maanden, maar die hoeven niet in één keer opgenomen te worden. Bart Somers: “Door het ouderschapsverlof voor 10 procent mogelijk te maken, kan een ouder zelf kiezen wanneer hij of zij verlof neemt. Men kan ervoor kiezen om enkele weken thuis te zijn en daarna terug voltijds aan de slag te gaan, maar men kan er evengoed voor kiezen om 40 maanden lang elke woensdagnamiddag thuis te blijven om voor het kind te zorgen.”

Mantelzorgverlof

Naast ouders zullen ook mantelzorgers in de toekomst beter ondersteund worden door de Vlaamse overheid. Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor personen met een ziekte, een handicap of een andere zorgnood. Het kan gaan om een partner, kind, ouder, familie, vriend, buur of kennis. Minister Somers wil mantelzorgers de mogelijkheid geven om tijdelijk verlof te nemen om voor hun naaste te zorgen. “Mensen zouden nooit verplicht mogen worden om te kiezen tussen hun job of hun geliefde. Zorgen voor anderen is een nobele, maar zware taak. Zowel fysiek als mentaal. Mensen die dit willen of moeten combineren met een job moeten extra ondersteund worden”, aldus Bart Somers.

De mantelzorger heeft in totaal recht op zes maanden verlof, maar net zoals bij het ouderschapsverlof is het mogelijk om zelf te bepalen wanneer dit wordt opgenomen. “Het is niet aan de overheid om te bepalen wanneer de mantelzorger het best verlof neemt. Dit hangt immers vaak af van de zorgnood van de hulpbehoevende. De mantelzorger kan er dus evengoed voor kiezen om één jaar halftijds te werken”, verduidelijkt Bart Somers.

Minister Somers wil dat het Vlaams personeelsbeleid op deze manier moderner en aantrekkelijker wordt. Bart Somers: “Door de combinatie van werk en privé makkelijker te maken, geven we onze Vlaamse ambtenaren meer ademruimte. De werkzaamheidsgraad en productiviteit zullen toenemen en ouders en mantelzorgers zullen de ondersteuning krijgen die ze verdienen.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief