Nieuws

13 februari 2024

Wijziging rijopleiding vanaf 1 maart 2024:

Vanaf 1 maart zijn er twee belangrijke wijzigingen aan de rijopleiding. Begeleiders van kandidaat-bestuurders die vanaf 1 maart 2024 starten met een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’, moeten een verplicht vormingsmoment volgen. Daarnaast wordt de minimale oefenperiode verlengd van 3 naar 5 maanden. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken: “Beide maatregelen komen de verkeersveiligheid alleen maar ten goede. Het vormingsmoment helpt begeleiders bij het veilig en correct leren autorijden en de verlenging van de oefenperiode geeft kandidaat-bestuurders meer tijd om ervaring op te doen.”

Drie soorten voorlopige rijbewijzen categorie B

Na het slagen voor het theoretisch rijexamen moeten kandidaat-bestuurders een voorlopig rijbewijs aanvragen bij hun stad of gemeente. Er bestaan 3 soorten voorlopige rijbewijzen voor de categorie B:

  • Een voorlopig rijbewijs zonder begeleider dat 18 maanden geldig is (M18). 
  • Een voorlopig rijbewijs met begeleider dat 36 maanden geldig is (M36).
  • Een voorlopig rijbewijs met begeleider dat 12 maanden geldig is (M12). Alleen kandidaat-bestuurders van wie het vorige voorlopig rijbewijs (M18 of M36) minder dan drie jaar geleden verviel kunnen dit rijbewijs aanvragen.

Het vormingsmoment voor begeleiders

Kandidaat-bestuurders met een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ (M36 of M12) kunnen maximaal 2 begeleiders (familieleden, vrienden of kennissen) kiezen die hen begeleiden bij het leren autorijden. Begeleiders van kandidaat-bestuurders die vanaf 29 februari 2024 een voorlopig rijbewijs met begeleider aanvragen bij hun stad of gemeente, moeten een verplicht vormingsmoment volgen. De begindatum van het voorlopig rijbewijs valt namelijk op de dag na de aanvraag. Begeleiders kunnen het vormingsmoment volgen bij een erkende rijschool of een erkende lesgever. Tijdens het vormingsmoment leren de begeleiders hoe zij hun kandidaat-bestuurder veilig en correct begeleiden bij het leren autorijden. Het is geen praktische proef of test van de wegcode. De rijscholen maken via hun website bekend wanneer de inschrijvingen starten.

Het vormingsmoment duurt 3 uur, kan digitaal of ter plaatse gevolgd worden (dat kan de rijschool of lesgever zelf bepalen) en kost €20. Begeleiders van kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs M36 moeten het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd hebben. Voor begeleiders van kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs M12 is er geen verplichte termijn.

Controle door de examencentra

De deelname aan het vormingsmoment is 10 jaar geldig, wordt digitaal geregistreerd in de databank van de Vlaamse overheid en kunnen de begeleiders terugvinden via ‘Mijn Burgerprofiel’. Na het volgen van het vormingsmoment krijgen de begeleiders ook een attest van de rijschool of lesgever.

Het examencentrum controleert op de dag van het praktijkexamen of de aanwezige begeleider het vormingsmoment (tijdig) gevolgd heeft. Dat gebeurt digitaal via de databank van de Vlaamse overheid. Als de kandidaat-bestuurder het praktijkexamen aflegt via een rijschool, en de begeleider dus niet aanwezig is, moet de kandidaat-bestuurder het begeleidersattest tonen.

Vormingsmoment opnieuw ingevoerd

Het vormingsmoment was al verplicht tussen 1 oktober 2017 en 12 maart 2020, maar werd afgevoerd wegens een bevoegdheidsconflict. Na een grondige evaluatie van de hervorming én een aanpassing van het wettelijk kader, voert Vlaanderen deze maatregelen nu opnieuw in.

Begeleiders die tussen oktober 2017 en maart 2020 deelnamen aan het vormingsmoment moeten het niet meer opnieuw volgen. Omdat hun deelname niet digitaal geregistreerd werd, moeten zij het papieren begeleidersattest dat zij toen ontvingen kunnen voorleggen op het praktijkexamen. Begeleiders die het attest niet meer hebben kunnen een kopie vragen bij de rijschool of lesgever waar zij het vormingsmoment hebben gevolgd.

Oefenperiode verlengd naar 5 maanden

Vanaf 1 maart 2024 moet elke kandidaat-bestuurder met een voorlopig rijbewijs van 18 of 36 maanden, tussen het afleveren van het voorlopig rijbewijs en het afleggen van het praktisch examen, minstens 5 maanden verplicht oefenen op de openbare weg. Momenteel ligt de oefenperiode nog op 3 maanden. De oefenperiode van 5 maanden geldt ook voor kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs verkregen voor 1 maart 2024, maar pas vanaf 1 maart 2024 hun praktijkexamen afleggen. De verplichte oefenperiode geldt niet voor kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs M12.

Brochure

Kandidaat-bestuurders die slagen voor hun theorie-examen kunnen de komende weken in de examencentra een brochure van de Vlaamse overheid meenemen met daarin een overzicht van de wijzigingen. U vindt deze brochures in de bijlage.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief