Lydia Peeters in Vlaanderen

Als Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken wil Lydia Peeters werk maken van een vlot, veilig en duurzaam verkeer voor alle weggebruikers. Hierbij zet ze in op een mental én modal shift van de (vracht)wagen naar alternatieve en meer duurzame vervoersmiddelen zoals de (deel)fiets. Om dit te realiseren stelt ze een fors investeringsritme voorop, met bijzondere aandacht voor een betere verkeersdoorstroming en ontsluiting, een kwaliteitsvolle en duurzame infrastructuur en last but not least verkeersveiligheid.

Als minister, en titelvoerend burgemeester, stelt ze een sterke samenwerking met lokale besturen voorop. Want enkel door dialoog en door samen te werken zal de mobiliteitsknoop ontward kunnen worden. Ook met de verschillende Vlaamse entiteiten en agentschappen binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken is een goede samenwerking en afstemming cruciaal om de grote mobiliteitsuitdagingen aan te gaan.

Gerelateerd nieuws