Lydia Peeters in Dilsen-Stokkem

Sinds 2001 is Lydia Peeters burgemeester van de stad Dilsen-Stokkem. Momenteel laat zij zich tijdens haar mandaat als Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken als burgemeester vervangen. Als titelvoerend burgemeester van de Maaslandse stad blijft ze echter nauw betrokken bij het lokaal beleid. Zo is Lydia Peeters voorzitter van de gemeenteraad. Ze blijft zich ook engageren binnen de fractie en het partijbestuur van Open Vld Dilsen-Stokkem.

Samen met een daadkrachtige en jonge liberale ploeg werkt ze in haar stad aan een warme samenleving, waar mensen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. De afgelopen jaren werd dan ook sterk ingezet op wonen, werken en welzijn. Het doel was en blijft een klimaat te creëren voor stadsontwikkeling met ruimte voor toerisme, economie en ondernemerschap. Ook als Vlaams minister werkt Lydia Peeters vanuit Vlaanderen hieraan verder, met één oog op de thuisbasis gericht.

Gerelateerd nieuws