Nieuws

13 oktober 2016

23 februari 2017 is startdatum omgevingsvergunning

De lang aangekondigde “Omgevingsvergunning” (samenvoeging van stedebouwkundige en milieuvergunning) werd ingevoerd bij decreet van april 2014. Hierbij werd ook resoluut gekozen voor een verregaande digitalisering. Het ministerieel uitvoeringsbesluit voor de Omgevingsvergunning werd ruim anderhalf jaar later goedgekeurd, meer bepaald in november 2015, en uiteindelijk gepubliceerd op 23.02.2016 in het Belgisch Staatsblad. Hierin werd bepaald dat alle wettelijke bepalingen in werking treden binnen één jaar na publicatie. Op 23 februari 2017 treedt met andere woorden de omgevingsvergunning in voege...

Maar er is nog veel werk aan de winkel.

Op amper vijf maanden voor deze invoering, blijkt dat momenteel nog maar 150 op de 306 lokale besturen werken met een digitale bouwaanvraag (DBA) via het digitale omgevingsloket; Tegen het eind van het jaar zouden dit er 230 moeten zijn. Of uw gemeente reeds digitaal werkt vindt u terug op www.omgevingsloket.be. Maar of iedereen digitaal werkt tegen 23 februari is nog maar de vraag.

Ook diverse instanties die advies moeten verlenen bij vergunningen, werken nog steeds niet digitaal, ofschoon dit verplicht wordt bij de omgevingsvergunning; Minister Schauvliege antwoordde in de commissie leefmilieu van 20 september laatstleden dat er hier nog heel wat werk is, zeker op het vlak van milieuvergunningen of de dienst LNE, en dat de uitdaging groot is. Verder gaf ze mee dat alle actoren –inclusief de softwareleveranciers – samen werken om de datum te halen en dat er tevens nog heel wat infodagen zullen volgen.

Van een uitstel van de startdatum omgevingsvergunning –zoals gevraagd door de groenfractie- is op dit ogenblik gelukkig geen sprake.

Verder werd nog meegegeven dat voor professionele aanvragers (architecten en studiebureaus) de digitale aanvraag verplicht wordt en dat lokale besturen nog aanspraak kunnen maken op een subsidie voor de digitale overstap te maken, iets dat vorige week werd goedgekeurd op de Vlaamse regering.

Een verdere opvolging blijft noodzakelijk wil men iedereen op de digitale boot en wil men de start van 23 februari 2017 voor de omgevingsvergunning niet missen. Meer nieuws hierover volgt binnenkort.

https://www.vlaamsparlement.be/parlementaire-documenten/vragen-en-interpellaties/1076976

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief