Nieuws

3 september 2018

270 Vlaamse gemeenten beschikken over één of meer speelzones

Kinderen en jongeren hebben nood aan voldoende ruimte om zorgeloos te kunnen spelen en ravotten.

Momenteel is er reeds een ruim aanbod van permanente en tijdelijke speelbossen en– zones. Deze speelzones of -bossen zijn stukken bos of natuurreservaat van enkele hectares groot waar kinderen, jongeren en hun begeleiders vrij kunnen spelen en daarbij de paden mogen verlaten. Uiteraard is dit ook mogelijk in de vrij toegankelijke bossen of zones waar ‘iedereen’ de paden mag verlaten. Specifieke infoborden geven aan of de betrokken zone een speelbos, een zomerspeelbos, of een vrij toegankelijke zone is.

“De doelstelling van de Vlaamse Regering was om medio 2018 in elke gemeente minstens één speelzone te voorzien”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Lydia Peeters. “Net voor de zomervakantie vroeg ik minister Schauvliege naar een stand van zaken hieromtrent.” Uit het antwoord van de minister blijkt dat de situatie momenteel als volgt is:

  • 270 gemeenten hebben minstens één speelzone.
  • Daarnaast zijn er in 4 gemeenten nog speelzones aanwezig, waarvan de exacte ligging en oppervlaktegegevens verzameld worden.
  • In bijkomend 13 gemeenten is er een concreet engagement om een speelzone te voorzien, of zijn er zeer concrete voorstellen die ter goedkeuring voorliggen.
  • In 11 gemeenten werkt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in overleg met diverse partners verder om tot bijkomende realisaties van speelzones te komen.

Er zijn dus nog steeds een aantal gemeenten die niet over een speelzone beschikken. Overwegend zijn dat gemeenten met ofwel een ruim aanbod speelnatuur op korte afstand van de gemeentegrens ofwel met een ruim aanbod van andere speelinfrastructuur, waardoor de noodzaak aan een extra speelzone niet altijd als prioritair ervaren wordt. Toch zullen de gemeenten zonder speelzone actief en individueel opgevolgd en gestimuleerd blijven worden om toch een speelzone te voorzien.

Verder blijkt nog uit het antwoord van de Minister dat de oppervlakte aan toegankelijke zones of speelbossen in stijgende lijn zit. Van 2015 tot 2018 steeg het aantal verschillende soorten speelzones in oppervlakte van 3.653 ha in 2015 naar 4.335 ha in 2018. Ruim 9% van de oppervlakte toegankelijke zones is in privé handen. De provincies Antwerpen en Limburg zijn hierbij koplopers, met respectievelijk 1.209 ha en 1.191 ha toegankelijke zones of bossen. Momenteel zijn er in totaal 739 permanente speelzones en 119 zomerspeelzones in Vlaanderen.

In Dilsen-Stokkem beschikken we maar liefst over vier speelzones. Een overzicht:

  1. Domein Heuvelsven: 15ha
  2. Domein de Kalei: 4,3 ha
  3. Speelzone in bos van de stad nabij domein de Kalei: 7,7ha
  4. Speelzone in bos van de stad achter Kapel van de Weerstand: 5,1 ha

De vraag aan de minister en het antwoord vindt u hier.

Alle details omtrent de speelzones in Vlaanderen vindt u in het overzicht in bijlage.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief