Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

30 nieuwe bouwkavels in Lanklaar

Deel: LinkedIn

Het stadsbestuur heeft een regierol inzake het woonbeleid: dit impliceert opvolging, ontwikkeling en begeleiding. Ze zorgt zelf voor planprocessen en betaalbare bouwkavels, en tevens voor ondersteuning van private projecten.

De verkaveling Sparrenhuis is een mooi voorbeeld van dergelijk privaatproject, waarbij private actoren de handen in elkaar sloegen om een nieuwe woonwijk te ontwikkelen.  

De verkaveling is gelegen tussen de Oude Baan en de Zuid-Willemsvaart, ter hoogte van de fietsbrug. Het betreffen allemaal private gronden, waarbij de eigenaars zich verenigd hebben en samen een verkaveling hebben ingediend bij de stad.

De site is ongeveer 1,8 ha groot en de  kavels hebben een oppervlakte van gemiddeld 5 are. Er is een mix voorzien van verschillende typologieën met zowel open als halfopen bouwplaatsen. Voor ieder wat wils dus.

Er zal een nieuwe weg aangelegd worden om de verkaveling aan te takken op de Oude Baan. Binnen de verkaveling zal er ook een doodlopend plein aangelegd worden, waarrond gewoond wordt. Vanop dit plein is er een pad voor voetgangers en fietsers voorzien naar het jaagpad langs de Zuid Willemsvaart.

De gemeenteraad van de stad Dilsen-Stokkem heeft op 13 juni 2016 goedkeuring gehecht aan het tracé van de nieuwe weg, die zal overgedragen worden aan de stad.  De nieuwe weg zal ‘Sparrenhuis’ heten, genoemd naar villa ‘Sparrenhuis’ die  in het gebied gelegen is. De villa wordt in de nieuwe verkaveling geïntegreerd en blijft bijgevolg behouden.

Op vrijdag 17 juni volgde de goedkeuring voor de verkavelingsvergunning voor de nieuwe wijk.

Nu kunnen de private eigenaars starten met de wegenwerken. Vooreerst dient men van het Agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek uit te voeren, aangezien het project gelegen is langs de Oude Baan (een oude Romeinse Heirbaan).