Viceminister-president van de Vlaamse Regering
Vlaams minister van Begroting, Financiën, Energie, Cultuur, Media en Jeugd

53 pv's wegens niet-naleving voorschriften inritten gewestwegen

Deel: LinkedIn

Onlangs ondervroeg Lydia Peeters de bevoegde minister over het aantal pv’s dat sinds september 2013 werd opgesteld wegens het niet-naleven van de van de voorschriften met betrekking tot private inritten die toegang geven tot gewestwegen. Vlaams Verkeersminister Ben Weyts antwoordde hierop dat de meeste pv’s werden opgesteld in de provincies Vlaams-Brabant (27) en Antwerpen (24). Het totaal pv’s bedroeg 53. 

Op basis van de opgestelde pv's werden de voorbije drie jaar geen gerechtelijke procedures opgesteld. In het verleden heeft één gerechtelijke procedure in het voordeel van het AWV aanleiding gegeven tot het opstarten van de procedure voor een gedwongen uitvoering. Deze kon echter voorkomen worden door middel van een dading tussen de partijen.