Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Aanleg van een fietspad over de Hoeveweg en parking ten westen van de Vulexplas

Deel: LinkedIn

​Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Hoeveweg werd goedgekeurd op 15 februari 2012. De doelstelling van dit GRUP is om een nieuwe fietsverbinding te realiseren over de oude Hoeveweg.

De stad Dilsen-Stokkem heeft op 30 mei 2016 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor:

  • de aanleg van een fietsverbinding over de Hoeveweg tussen het bedrijventerrein van Lanklaar (Vilvertstraat) en de Litzberg;
  • de doortrekking van de Nationaal Parklaan;
  • de aanleg van een parking ten westen van de Vulexplas.

De raming van de werken bedraagt 1.927.801,52 euro, inclusief BTW en wordt gedragen door het Vlaams Gewest en LSM (Limburg Sterk merk). Aangezien het dossier wegeniswerken omvat, diende ook de gemeenteraad zich hierover uit te spreken, alvorens een stedenbouwkundige vergunning kan verleend worden. De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan het technisch dossier in zitting van 13 juni 2016. Er wordt verwacht dat de stedenbouwkundige vergunning voor deze werken door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar kan afgeleverd worden in de loop van september 2016. Dit betekent dat de werken kunnen starten in oktober/november 2016.