Nieuws

22 augustus 2017

Aantal speelzones in Vlaanderen in stijgende lijn

Een goede zaak. Kinderen en jongeren hebben nood aan voldoende ruimte om zorgeloos te kunnen spelen en ravotten.

Momenteel is er reeds een ruim aanbod van permanente en tijdelijke speelbossen en– zones. Deze speelzones of -bossen zijn stukken bos of natuurreservaat van enkele hectares groot waar kinderen, jongeren en hun begeleiders vrij kunnen spelen en daarbij de paden mogen verlaten.

Uiteraard is dit ook mogelijk in de vrij toegankelijke bossen of zones waar ‘iedereen’ de paden mag verlaten. Specifieke infoborden geven aan of de betrokken zone een speelbos, een zomerspeelbos, of een vrij toegankelijke zone is.

De doelstelling van de Vlaamse Regering is om in 2018 in elke gemeente minstens één speelzone te voorzien. Recent vroeg ik naar een stand van zaken hieromtrent.

Het blijft de ambitie om tegen midden 2018 in elke gemeente een speelzone waar mogelijk, nodig en nuttig, te voorzien, aldus minister Schauvliege in haar antwoord. Er werd een inventaris opgesteld, en gemeenten zonder speelzone zullen in de toekomst actief en individueel opgevolgd en gestimuleerd worden. De keuze van de locaties voor speelzones wordt daarbij maximaal afgestemd op de locaties van jeugdlokalen, het trage wegennetwerk en het openbaar vervoer.

Ook blijkt uit het antwoord van de Minister dat de oppervlakte aan toegankelijke zones of speelbossen toch in stijgende lijn zit. Van 2015 tot 2017 steeg het aantal verschillende soorten speelzones alvast in oppervlakte van 3.653 ha in 2015 naar 4.241 ha in 2017. Ruim 8% van deze oppervlakte toegankelijke zones is in privé handen. De provincies Antwerpen en Limburg zijn hierbij koplopers, met respectievelijk 1.176 ha en 1.150 ha toegankelijke zones of bossen. Momenteel zijn er in totaal 663 permanente speelzones en 126 zomerspeelzones. We hopen alleszins dat de ambitie om in elk gemeente een speelbos of toegankelijke zone te realiseren tegen midden 2018 haalbaar is.

Meer details vindt u in het kader hieronder.

Permanente speelzones

Zomerspeelzones

Vrij toegankelijke zones

TOTAAL

REF juni 2017 JC

opp (ha)

% privé

aantal

opp (ha)

% privé

aantal

opp (ha)

% privé

aantal

opp (ha)

% privé

aantal

West-Vlaanderen

dec 2015

322

4

90

129

0

35

31

0

13

483

2

138

dec 2016

327

4

99

138

0

31

54

0

31

519

3

161

jun 2017

339

6

101

136

0

30

57

0

33

532

4

164

Oost-Vlaanderen

dec 2015

135

23

44

123

0

16

7

0

3

265

12

63

dec 2016

258

12

82

121

0

15

129

0

36

508

6

133

jun 2017

267

11

83

124

0

16

152

0

39

543

5

138

Antwerpen

dec 2015

643

17

170

132

0

33

246

0

18

1021

11

221

dec 2016

774

17

211

127

0

21

281

0

40

1182

11

272

jun 2017

777

16

215

115

0

19

284

1

43

1176

11

277

Vlaams-Brabant

dec 2015

210

20

51

563

0

46

26

0

6

799

5

103

dec 2016

243

19

62

563

0

49

29

0

10

835

5

121

jun 2017

247

19

66

563

0

49

30

0

11

840

6

126

Limburg

dec 2015

1009

13

177

72

0

12

4

0

8

1086

12

197

dec 2016

1040

13

201

72

0

12

35

0

13

1147

11

226

jun 2017

1039

13

198

72

0

12

39

0

17

1150

12

227

TOTAAL 2015

2319

14

532

1019

0

142

315

0

48

3653

9

722

TOTAAL 2016

2642

13

655

1021

0

128

528

0

130

4191

8

913

TOTAAL 2017

2669

13

663

1010

0

126

562

0

143

4241

8

932

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief