Nieuws

28 november 2018

Actieplan moet asbestafbouwbeleid versnellen

Na een jarenlange voorbereiding door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), gaf de Vlaamse Regering op 20 juli 2018 haar goedkeuring aan het actieplan Asbestafbouw voor de verdere uitrol van het asbestafbouwbeleid door de OVAM in het Vlaamse Gewest.

Sectorprotocol onderwijs

Het doel van dit asbestafbouwbeleid is om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. De OVAM voorziet hierbij in het afsluiten van sectorprotocollen voor prioritaire doelgroepen. Voor de realisatie van het versnelde asbestafbouwbeleid in Vlaamse scholen sloot de OVAM in juli 2018 een sectorprotocol af voor respectievelijk de GO!-scholen en het gesubsidieerd onderwijs. Concreet betekent dat wanneer uit de geactualiseerde asbestinventaris blijkt dat er urgente maatregelen noodzakelijk zijn, deze versneld uitgevoerd worden met financiële ondersteuning en de mogelijkheid tot gespreide betaling. In het kader van efficiënte middelenbesteding wordt de asbestverwijdering maximaal gecombineerd met andere ingrepen op bijvoorbeeld energetisch vlak.

Verkennende gesprekken

Uit een schriftelijke vraag aan minister Schauvliege blijkt dat er intussen nog geen nieuwe sectorprotocollen werden afgesloten. Wel voerde de OVAM reeds verkennende gesprekken met de zorginstellingen, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de land- en tuinbouwsector.

Subsidies

Daarnaast biedt de OVAM sinds dit jaar subsidies aan voor lokale besturen om asbestafbouwprojecten te organiseren voor een totaal bedrag van 14,8 miljoen euro. Hiervoor ontving de OVAM in september en oktober deontvankelijke en volledige aanvragen die een volledige benutting van deze budgetten inhouden. Sommige aanvragen worden zelfs doorgeschoven naar 2019. Hieromtrent vroeg ik de minister inmiddels naar een overzicht. Het is belangrijk dat er elk jaar voldoende middelen worden ingezet om effectief de stap te zetten naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040.

Hier vindt u mijn vraag en het antwoord van de minister.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief