Nieuws

10 januari 2017

B-stroom aan de Stedelijke Humaniora vanaf 1 september 2017

599 leerkrachten en ondersteunend personeel zijn dag in dag uit bezig met de invulling van een kwalitatief onderwijs in onze stad.

Een succesvolle schoolloopbaan maakt dat jongeren of jongvolwassenen beter gewapend de arbeidsmarkt betreden in hun zoektocht naar werk. En we weten allemaal dat werk het fundament is voor de verdere uitbouw van een kansrijk leven. Een uitgebreid onderwijsaanbod in de onmiddellijke omgeving maakt dit onderwijsaanbod laagdrempelig. Leerlingen en scholieren krijgen de kans in functie van hun talenten een positieve keuze te maken uit het aanwezige aanbod in hun stad.

Het stadsbestuur houdt uiteraard de vinger aan pols als het gaat over onderwijsaanbod en onderwijsresultaten. Onderzoek en monitoring geven aan dat de resultaten voor de jongeren, woonachtig in Dilsen-Stokkem, voor een aantal aspecten voor verbetering vatbaar zijn. Zo is er de ongekwalificeerd uitstroom die in onze stad (17,2%) beduidend hoger ligt dan in Vlaanderen (11,7%). Liefst 42,4% van de leerlingen uit het Maaslands beroepssecundair onderwijs (BSO) verlaten het onderwijs zonder diploma. Hiermee scoort onze regio hoger dan Limburg en Vlaanderen (34%).

Cijfers die recent werden bevestigd in het kader van de Staten-Generaal van het Limburgs Onderwijs op 12 december 2016. Daar werd tevens aangehaald dat het aantal leerlingen in de “nijverheidsrichtingen” van het technisch onderwijs al jaren daalt, terwijl op de arbeidsmarkt naar deze profielen veel vraag is. Ook in het kader van SALK werden onderwijs en STEM-opleidingen vooruit geschoven als één van de prioriteiten.

De Stedelijke Humaniora en STEBO hebben daarom het initiatief genomen tot een voorstel van programmatie van een STEM-gerelateerde richting in de B-stroom die een goede basis kan zijn voor een succesvolle 2de en 3de graad BSO. Een verruiming van een laagdrempelig onderwijsaanbod is een weg naar verbetering van de onderwijsresultaten voor jongeren uit Dilsen-Stokkem en omgeving. De samenwerking leunt perfect aan bij de nieuwe infrastructuur en de kennis van het leerkrachtenkorps.

De gemeenteraad hechtte tijdens de zitting op 9 januari 2017 goedkeuring aan de programmatie van een 1ste leerjaar B met ingang vanaf 1 september 2017 en, mits een positieve opstart, het 2de beroepsvoorbereidend jaar bouw en schilderen aan de Stedelijke Humaniora Dilsen met ingang van 1 september 2018.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief