Nieuws

22 maart 2017

STEBO Dilsen genomineerd voor 'Belfius Smart Awards 2016'

De Belfius Smart Awards richten zich tot lokale overheden, bedrijven, intercommunales, ziekenhuizen, scholen, rusthuizen en zorgcentra in de vier uithoeken van ons land die op een slimme manier een antwoord geven op de uitdagingen van morgen. In totaal werden niet minder dan 185 projecten ingediend, waarvan er 50 werden genomineerd voor de officiële uitreiking op dinsdag 16 mei.

Bij de projecten die meedingen in de categorie ‘Belfius Smart City Award < 30.000 inwoners’ is er o.m. de Stedelijke Bouwvakschool van Dilsen, de eerste Vlaamse vakschool die volledig als passiefgebouw werd opgeleverd. In de categorie ‘Belfius Smart City Award ≥ 30.000 inwoners’ werden zowel Hasselt (digitaal participatieplatform in het kader van de heraanleg van het stadspark Kapermolen) als Sint-Truiden (windturbinepark Greensky) voor de finale geselecteerd. Bij de bedrijven maakt Orbix uit Genk kans op een prijs in de categorie ‘Befius Smart Company Award < 10 miljoen euro omzet’ terwijl APOLO (APOtheek LOgistiek) van H. Essers, eveneens uit Genk, genomineerd werd in de categorie ‘Befius Smart Company Award ≥ 10 miljoen euro omzet’.

Voor het beoordelen van de 185 inzendingen deed Belfius een beroep op diverse gespecialiseerde jury's, die bestaan uit vertegenwoordigers uit de academische wereld, onderzoeksinstellingen en uit de zorg- en de technologiesector. Nathalie Crutzen, jurylid en directrice van het Smart City Institute: "De keuze was niet eenvoudig. De 185 projecten die werden ingediend, dragen er immers elk op hun manier toe bij om België 'smarter' te maken. De 50 genomineerde projecten zijn allesbehalve utopisch en dragen duidelijk bij tot het beantwoorden van de uitdagingen van onze samenleving: overheden die de burger beter dienen, ondernemingen die rendement koppelen aan duurzaamheid, scholen die technologische vooruitgang stimuleren enz. Wij hopen van ganser harte dat zij net als de andere ingediende projecten een bron van inspiratie zullen vormen voor andere openbare en privé-instellingen".

Categorie ‘Belfius Smart City Award < 30.000 inwoners’

Schoolvoorbeeld van duurzaam bouwproject

De Stedelijke Bouwvakschool in het Limburgse Dilsen-Stokkem, geopend in 2015, is de eerste Vlaamse vakschool die volledig als passiefgebouw werd opgeleverd. Zowel in de winter als in de zomer heerst er een comfortabel binnenklimaat met een minimaal energieverbruik, via een doordachte balans van warmteverliezen en -winsten. Het gebouw kreeg 6 warmtepompen, driedubbele beglazing, zonnewering, een dikke isolatielaag en verschillende warmtewisselaars die voor warmterecuperatie zorgen.

De bouwvakschool leidt leerlingen op tot metselaar, houtbewerker, metaalbewerker en schilder. Voor deze toekomstige spelers in de bouwsector is het passiefgebouw een schoolvoorbeeld van een duurzaam bouwproject. De kostprijs van de nieuwe school bedroeg 7,5 miljoen euro.

De bouw paste ook in de vernieuwing van het ruimere stadscentrum van Dilsen-Stokkem. Bij die herinrichting ging extra aandacht naar verkeersveiligheid.

Categorie ‘Belfius Smart City Award ≥ 30.000 inwoners’

Digitaal participatieplatform voor de Hasselaren

In 2017 wordt het Kapermolenpark in Hasselt volledig vernieuwd. Dat park heeft voor de stad een cruciale ruimtelijke, sociale, economische, culturele én ecologische betekenis. Daarom creëerde softwareontwikkelaar Citizenlab een onlineburgerparticipatieplatform, waar inwoners ideeën kunnen publiceren en becommentariëren over de heraanleg van hun stadspark.

De onlineklankbordgroep leverde input voor het ontwerp en mag alle tussentijdse ontwerpen mee bijsturen. Ook offline verrijken verschillende acties het project, zoals een inspiratiewandeling of een masterclass met stakeholders en professionals.

Het project past in de smart-cityvisie, die de Hasselaar centraal stelt. De stad polst rechtstreeks naar de levenskwaliteit van haar inwoners door inspraak te bieden via een bijzonder toegankelijke tool, gecombineerd met offline-initiatieven.

Windturbinepark illustreert resolute keuze voor duurzaamheid

De stad Sint-Truiden investeert in een duurzame toekomst en groene energie. Als bewijs daarvan neemt de stad 23 procent in het windturbinepark Greensky. Dat doet ze in partnership met Engie (50%), de Brusselse Elektriciteitsintercommunale IBE (17%) en Infrabel (10%).

Vandaag gaat ongeveer twee derde van de Greensky-productie naar het spoornet en rijden zo’n 170 treinen deels op duurzame windenergie. Een derde van de productie vloeit naar het openbare stroomnet. De capaciteit van Greensky wordt nu uitgebreid van 7 naar 25 turbines. Na die uitbreiding zal het windturbinepark ongeveer 35.000 megawattuur elektriciteit produceren. Zo wordt in totaal zo’n 16.000 ton CO2-uitstoot vermeden.

Uniek is nog dat ook de inwoners van Sint-Truiden via crowdfunding kunnen investeren in het windturbinepark.

Categorie ‘Belfius Smart Company Award < 10 miljoen euro omzet’

Circulair economieproject rond bouwmaterialen

Samen met de Vlaamse onderzoeksinstelling VITO ontwikkelde het Genkse Orbix Carbstone: een proces om hoogwaardige bouwmaterialen te vervaardigen op basis van CO2 en fijn materiaal dat vrijkomt tijdens de behandeling van slakken uit de staalproductie.

Tot voor kort belandde deze fractie op stortplaatsen. Dankzij een speciaal carbonatatieproces wordt het restproduct door toevoeging van koolstofdioxide (CO2) zeer sterk en kan het omgezet worden naar eender welke toepassing, zoals klinkers, bouwstenen of tegels.

Tijdens het productieproces wordt er CO2 onttrokken aan het milieu en opgeslagen in de geproduceerde bouwmaterialen. Carbstone vermijdt bovendien het gebruik van cement. En cementproductie vertegenwoordigt bijna 5 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.

Dit project past in de circulaire economie, waar grondstoffen en reststromen slim gebruikt en hergebruikt worden. De naam Orbix verwijst trouwens naar het Latijnse orbis, dat cirkel betekent.

Categorie ‘Belfius Smart Company Award ≥ 10 miljoen euro omzet

Medicatie traceren van productie tot patiënt

APOLO (APOtheek LOgistiek) van H. Essers maakt medicijnen traceerbaar van de productie tot bij de patiënt. Dat garandeert de afgifte van de juiste medicatie, bij de correcte patiënt, op het gepaste tijdstip en in de voorgeschreven dosis.

Alle geneesmiddelen worden ingebracht in een open modulair distributieplatform, waarbij elke medicatie een uniek serienummer en extra informatie krijgt in een GS1-matrixcode. Vervolgens worden ze in overzichtelijke (semi)-automatische distributiekasten bij apothekers en verpleegafdelingen aangeboden. Voor het uitreiken of toedienen aan de patiënt wordt deze gegevens nogmaals bed-side gescand voor een 100% controle.

Op die manier behouden apothekers en zorginstellingen het overzicht: wie gaf wie welk geneesmiddel (lotnummer, vervaldatum). Het systeem voorkomt incidenten met foutieve medicatie of dosissen. Dat komt niet alleen de patiënt ten goede, ook ziekenhuizen besparen hiermee op hun kosten. Want uit Nederlandse studies blijkt dat medicatiefouten een vermijdbare schade van 67 miljoen euro veroorzaken, dat is 1,1 procent van het budget voor ziekenhuizen.

Officiële uitreiking tijdens Smart Belgium-event op 16 mei 2017

De "Belfius Smart Awards" bestrijken drie domeinen: Smart Cities, Smart Companies en Smart Care.

Naast de door de jury uitgereikte prijzen (Belfius Smart City Award < 30.000 inwoners, Belfius Smart City Award ≥ 30.000 inwoners, Belfius Smart Company Award < 10 mio omzet, Belfius Smart Company Award ≥ 10 mio omzet, Belfius Smart Care Award) zal er tijdens het Smart Belgium-event op dinsdag 16 mei 2017 ook een publieksprijs overhandigd worden. Voor die publieksprijs kan elektronisch worden gestemd tijdens de weken voorafgaand aan het evenement via de website belfius.be/smartbelgium. Belfius wil zodoende iedereen in staat stellen te kiezen voor het project van zijn voorkeur.

Voor meer info over de ‘Belfius Smart Awards 2016’:

https://smartbelgium.belfius.be (onderaan mogelijkheid tot inschrijving voor wekelijkse nieuwsbrief met updates over de Awards)

· Twitter: @Smart_Belgium

Voor meer info over de genomineerden (contactpersoon, enz.) :

press@belfius.be

+32 2 222 02 56

www.belfius.com

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief