Nieuws

14 december 2015

Belgische export van fruit

Naar aanleiding van mijn recente schriftelijke vragen in verband met de Belgische export van fruit naar China (en Hongkong) ontving ik interessante groeicijfers:

Ton / Jaartal                 2011           2014           Verschil in %
Peren naar China           505           1.547           +306%
Peren naar Hongkong           1.180           2.997           +237%
Appelen naar Hongkong           0           135           +…..%

En verder: 

Euro/Jaartal           2011           2014           Verschil in %
Vers fruit naar China           671.675           1.694.466           +252%
Verwerkte groenten naar China           443.633           584.087           +132%
Verwerkt fruit naar China           1.550.152           3.119.043           +201%

Met de Europese campagne ‘Taste Of Europe’ richt VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) zich op nieuwe markten. Het betreft beursdeelnames en advertentie-inlassingen in vakpers. Het Belgisch appel- en perenassortiment krijgt waar mogelijk een prominente plaats. Doelmarkten van dit project in 2016 zijn: Canada, de Verenigde Staten, Rusland, Japan, India, Kazachstan en de Verenigde Arabische Emiraten.

In het kader van het SALK-project wordt sinds 2014 extra promotie gevoerd voor de Conference peer. Dit in doelmarkten Canada en China. Het betreft hier degustaties op winkelpunten in China en Canada. De VLAM zal verder prospecteren in India, Canada, China, Brazilië, Kazachstan. Voor de peren zal Duitsland verder bewerkt worden.

Via een tweede schriftelijke vraag peilde ik naar het aantal fruittelers dat overschakelt van appelen- naar perenteelt. De volgende tabel geeft de evolute weer van het appelen- en perenareaal van de afgelopen vijf jaarin Limburg:

Ha/Jaartal           2010           2014           Verschil in %
Appelen           3.975           3.783           -10%
Peren           4.120           451           +8%

Ik ben van oordeel dat we uit de Russische crisis vooral moeten onthouden dat we onze eieren – of beter onze appelen en peren – niet te veel in dezelfde mand moeten leggen. Voor de bedrijven is het aangewezen dat ze zoeken naar een evenwicht en diversificatie op hun maat zodat ze bij een periode van mindere oogst, prijsvorming of omzet niet in een acute crisis verzeilen.

Voor onze export blijft het belangrijk te zoeken naar nieuwe afzetmarkten en tegelijk een beleid te voeren dat onze huidige succesvolle afzetmarkten helpt te bestendigen. Het verheugt me in dat verband te zien dat de VLAM niet aflatende promotionele inspanningen verricht. De opmerkelijke resultaten van onze export naar China en Hong Kong spreken alvast boekdelen, zo blijkt toch uit deze cijfers.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief