Nieuws

10 januari 2017

Dilsen-Stokkem zet extra bewakingscamera’s in in strijd tegen overlast

Net zoals in andere politiezones worden ook wij te vaak geconfronteerd met overlast, gaande van vandalisme, lawaaioverlast en sluikstorten tot alcohol en drugs. Op verschillende specifieke plaatsen zijn dergelijke terugkerende problemen van overlast gekend.

De stad heeft een aantal beleidsdoelstellingen vooropgesteld die kaderen in een verzorgde woon-en leefomgeving. Ook in het Zonaal Veiligheidsplan van de politiezone Maasland wordt het probleem van overlast behandeld. Recent werd het GAS-boetereglement aangepast om overlast te beugelen. Met bewakingscamera's trachten we eveneens overlast aan te pakken.

In het voorjaar 2016 werd een proefproject opgestart, eerst ter hoogte van het zwembad/sporthal Rotem en vervolgens aan de sporthal in Elen. Deze proefprojecten werd ondertussen positief geëvalueerd: In Rotem is de samenscholing verschoven naar een locatie buiten beeld, meer bepaald vooraan op de parking waar meer sociale controle is. Het aantal meldingen van overlast en afval is echter sterk verminderd. In Elen is de samenscholing gebleven, maar het aantal klachten van overlast is sterk afgenomen. Het proefproject werd aldus positief geëvalueerd.

In overleg met de lokale politie Maasland en na onderzoek door de werkgroep wordt het project nu uitgebreid naar zes bijkomende locaties.

  • De Zavel: omwille van samenscholing met veel overlast naar de buurt en afval
  • Speelplein Graanwijk: omwille van veel vandalisme aan de speeltoestellen en het gebouw
  • Speelplein Saalweg: omwille van vandalisme en samenscholing met overlast naar de buurt
  • Omgeving centrumplein, administratief centrum: nieuwe plein, centrale locatie, evenementen, …
  • Omgeving ’t Kempken, serviceflats, parking Langs De Graaf: omwille van het veiligheidsgevoel van de bewoners na enkele inbraken, hangjongeren rond de gebouwen, …
  • Containerpark: omwille van inbraken

In het budget werd 20.000 euro voorzien. De gemeenteraad verleende tijdens de zitting van 9 januari 2017 een positief advies bij het plaatsen van de onbemande camera’s op de voorgestelde locaties. Het college van burgemeester en schepenen wordt nu belast met de verdere uitvoering van het dossier.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief