Nieuws

25 augustus 2017

Open Monumentendag 2017

In Elen wordt het Huis De Wateringen opengesteld.

175 jaar brugwachtershuisje Lanklaar

Het brugwachtershuisje, aan de oude kanaalarm, werd gebouwd in 1842 en was de woonplaats van de eerste brugwachter die instond voor de draaibrug over de Zuid Willemsvaart. Het pand deed ook dienst als Café du Pont waarvan het reclamepaneel nog de voorgevel opvrolijkt.

Het pand werd als monument bescherm op 27 april 2001 omwille van historische en volkskundige waarde. Sinds 1983 is de Geschied en heemkundige Kring de Vreedsel gehuisvest in het brugwachtershuisje. Zij huurde het pand van de toenmalige dienst van de scheepvaart, thans De Vlaamse Waterweg. In 2005 kon de stad het brugwachtershuisje aankopen. Een jaar later volgde een aantal renovatiewerken. Zo werd het dak en buitenschrijnwerk vernieuwd, alsook de nutsvoorzieningen en er werden verfwerken uitgevoerd.

Op 10 september aanstaande kan u de volledige geschiedenis van het brugwachtershuisje en de Zuid-Willemsvaart met zijn oude kanaalarm ontdekken. Er zijn geleide wandelingen om de site beter te leren kennen en tegelijk kan u ook kennis nemen van de oude en de toekomstige bouwplannen van de brug over de Oude Zuid Willemsvaart.

Wat dit laatste betreft kan meegegeven worden dat tijdens een inspectie bleek dat de bestaande brug een groot onderhoud nodig heeft. Gezien de kosten van renovatie de kosten van een nieuwe brug bouwen overstijgen, werd gekozen voor een nieuwe brug. In juni 2017 werd aan de Vlaamse Waterweg NV een bouwvergunning afgeleverd voor de nieuwe brug. Zodra de aannemer gekend is, de nodige studiewerken zijn uitgevoerd en nutsleidingen omgelegd zullen de werken starten. Bedoeling is dat alle werken voor de zomer van 2018 klaar zijn.

Het luikerhuis in de Watering

De geschied en heemkundige kring van Elen stelt samen met de provincie Limburg het Luikerhuis in de Watering open. Dit pand werd geklasseerd bij ministerieel besluit van 30 april 2004 en was de woonplaats van Wilhelm Brüll die in 1854 als dijkmeester van de wateringen werd aangeworven; hij was de grootvader van de schrijver G. Simenon langs moederszijde. G. Simenon verbleef er gedurende zijn jeugd en schreef er één van zijn eerste romans over: La maison du canal, 1932.

Tijdens WO I was dit een erg belangrijke, maar ook hoogst geheime plek. In dit gebouw verschuilde zich immers een “passeur”. Ontdek de plek waar maar liefst 400 vluchtelingen onder het kanaal richting Nederland werden geloods.

De gidsbeurten worden voorzien om 14.00, 15.00 en 16.00 uur. Deelname is gratis maar vooraf inschrijven via de dienst WVC of online via www.dilsen-stokkem.be/inschrijven activiteit, is wel wenselijk.
Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief