Nieuws

2 februari 2017

Voorstel uitbreiding BTW-tarief naar 6% voor nieuwbouw, wordt positief onthaald.

Voor 350.000 woningen zijn structurele ingrepen noodzakelijk. “Om de renovatie van deze woningen te bevorderen is een uitbreiding van het verlaagde BTW-tarief van 6% aangewezen,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Lydia Peeters. Daarbij verwijst ze ook naar het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, dat inzet op kernversterking. In de commissie kreeg Peeters alvast de steun van de andere meerderheidspartijen en de minister.

De renovatie van die grote groep oude woningen tot energievriendelijke woningen staat hoog op het verlanglijstje van de Vlaamse Regering. Reeds eerder werd overleg gepleegd met de Federale minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) om de uitbreiding tot buiten de centrumsteden aan te kaarten van het toepassingsgebied voor het verlaagd BTW-tarief van 21% naar 6% voor hernieuwbouw na sloop. Minister Van Overtveldt zou dit echter te moeilijk vinden, enerzijds door de budgettaire impact, anderzijds omwille van de Europese regelgeving.

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen schept nieuwe kans

Belangrijk element in deze discussie is dat op 30 november 2016, de Vlaamse Regering het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) heeft goedgekeurd. Dat beleidsplan moet er in de toekomst toe leiden dat we verstandiger omgaan met onze open ruimte.

Vlaams Parlementslid Lydia Peeters (Open Vld) gebruikte dit kader in de commissie leefmilieu van 31 januari als een kans om het BTW-tarief van 6% opnieuw op tafel te leggen, zoals ook minister Bart Tommelein (Open Vld) reeds aangaf. “Het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen kan een nieuw aanknopingspunt zijn om een eventuele verlaging van het BTW-tarief in te voeren voor sloop en heropbouw, eventueel gekoppeld aan het principe van de kernversterking,” zegt Lydia Peeters. “Het zou een interessante maatregel kunnen zijn in het licht van het ruimtelijke ordeningsbeleid waarvoor de Vlaamse Regering heeft gekozen. Hiermee kunnen we tegemoet komen aan het probleem van al die te renoveren woningen.“

Steun van andere meerderheidspartijen én minister

Minister Schauvliege (CD&V) antwoordde een groot voorstander te zijn van een BTW-verlaging zoals Peeters in de commissie voorstelt en zou graag willen dat Federaal minister van Financiën Van Overtveldt dat principe snel goedkeurt in het licht van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Ook Axel Ronse (N-VA) en Lode Ceyssens (CD&V) gaven aan het voorstel genegen te zijn als middel om in te zetten op verdichting en kernversterking zoals voorzien in het BRV. Lees hier het volledige verslag https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissi...

Lydia Peeters is dan ook tevreden dat zowel minister Schauvliege alsook collega’s Ronse en Ceyssens dit voorstel steunen. “Dit is dan ook een uitnodiging om Federaal minister Van Overtveldt te overtuigen dat het een goede denkpiste is om overal een BTW-tarief van 6% in overweging te nemen, zeker in de kernen zoals het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat voorschrijft. Ik kijk uit naar de verdere stappen die hierin ondernomen worden.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief