Nieuws

24 april 2017

Vlaanderen radicaal digitaal? Ja, maar nog niet voor de digitale bouwaanvragen...

Op 18 april 2017 ondervroeg ik in de Commissie Leefmilieu en Ruimtelijke Ordening minister Schauvliege over de aanhoudende problemen bij het indienen van bouwaanvragen via het Digitaal Loket voor Bouwaanvragen (in werking sinds midden 2014). Professionelen (o.a. architecten,...) zijn sinds 23 februari 2017 verplicht om bouwaanvragen via dit platform digitaal in te dienen.

80% van de ondervraagde architecten aangesloten bij het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) werd sinds de opstart geconfronteerd met performantie problemen. Blijkbaar krijgt dit loket geen ondersteuning meer, aangezien vanaf 1 juni 2017 alles zou moeten verlopen via het digitaal omgevingsloket. Onze stad werkt als één van de weinigen al met dit omgevingsloket, maar de eerlijkheid gebied ons te zeggen dat dit ook niet altijd van een leien dakje loopt. Dit geldt ook voor de provincies. Ik ben dan ook terecht bezorgd of straks op 1 juni het digitale omgevingsloket voldoende performant zal zijn om duizenden dossiers ‘gelijktijdig’ te behandelen.

De minister gaf aan dat niemand kon voorspellen dat er momenteel op het DBA-platform zoveel problemen zouden zijn. Ze heeft nog enkele weken om te bewijzen dat haar voorspelling uitkomt dat het digitaal omgevingsloket op 1 juni 2017 wel performant zal werken. Ik ben alleszins voorstander van een goede monitoring. De (professionele) gebruikers zullen er wel bij varen.

Het volledig verslag van de bespreking in de commissie van 18 april kunt u hier lezen.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief