Nieuws

12 december 2017

Budget 2018 & meerjarenplan

Dit budget voorziet in exploitatie een totaal van 42.765.423 euro aan uitgaven, waaronder personeelsuitgaven, werkingskosten en overdrachten aan OCMW, Politie, brandweer, Limburg.Net, kerkfabrieken, zwembad etc.

Verder wordt een bedrag van 39.158.597 euro aan exploitatie-ontvangsten ingeschreven. Dit zijn onder meer opbrengsten uit gemeentefonds, onderwijstoelage, subsidies, belastingen, grindopbrengsten etc..

Aan investeringen wordt voor 2018 een bedrag ingeschreven van 6.782.879 euro. Zo wordt er onder meer 585.000 euro voorzien voor wegenwerken, 121.000 euro voor herstellingen en dakrenovatie aan Nieuwenborgh en Vrietsel, 308.000 euro voor renovatie Maaspark Negenoord, 3.660.000 euro voor wegen, fietspaden en parking Terhills, 40.000 voor sport- en speeltoestellen, 400.000 euro aan voertuigen, voor 240.000 investeringen in de scholen. etc.

Het resultaat op kasbasis of de financiële toestand voor 2018 bedraagt 12.822.917 euro.


Op fiscaal vlak hebben we eveneens goed nieuws: De belastingreglementen op banken, op aanplakborden, op drankslijterijen en het standgeld voor kermisattracties werd opgeheven.

Het belastingsreglement op leegstand werd ingetrokken en er werd een retributiereglement opgemaakt om verkrotting en verwaarlozing van panden tegen te gaan. We gebruiken hier het modelreglement aangereikt door het Agentschap Wonen. De vaststelling van verkrotting en verwaarlozing gebeurt aan de hand van een checklist. Ook de opname en eventuele schrapping van het register wordt vereenvoudigd. Voor een pand dat langer dan 12 maanden op de registratielijst staat volgt een aanslagbiljet vastgelegd op 1500 euro per jaar.

Tot slot wordt de belasting op de onroerende voorheffing verlaagd. Deze verlaging kadert enerzijds in de bevoedheidswijziging van de provincies. De persoonsgebonden materies werden overgeheveld naar de Vlaamse overheid en ook de middelen die hier voorzien zijn werden overgeheveld. Om die reden werd Vlaamse basisheffing onroerende voorheffing aangepast. Door deze verhoging van de Vlaamse basisheffing is ook de opbrengst per opcentiemen voor elk lokaal bestuur verhoogd. Een gelijke belastingopbrengst zou betekenen dat onze opcentiemen zouden verlaagd worden van 1300 naar 818,69. Er werd voorgesteld om de opcentiemen meer te verlagen en wel naar een bedrag van 810 opcentiemen.


Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief