Nieuws

1 september 2017

Centrumplein Ter Motten: fasering van de werken en verkeersafwikkeling

Het nieuwe centrumplein Ter Motten wordt in verschillende fases aangelegd. Er wordt getracht de hinder zoveel mogelijk te beperken, maar het is niet uit te sluiten dat er op verschillende momenten ongemakken zullen zijn. Wij raden iedereen aan die in de mogelijkheid is om zich ‘anders’ te verplaatsen naar de bib, school, sporthal, administratief centrum,... om de auto thuis te laten. Stappen, trappen, het openbaar vervoer gebruiken, carpoolen... het zijn enkele alternatieve vervoerswijzen die de schoolomgeving en het centrum zullen ontlasten en daardoor veiliger kunnen maken.

Visualisatie centrumplein

Wilt u reeds een kijkje nemen op het nieuwe centrumplein en zien hoe het er in de toekomst zal uitzien? Scan deze QR-code met je smartphone of neem een kijkje op http://claar.be/termotten.html

Fase I - start tweede helft september 2017

In deze fase wordt de nieuwe weg over het centrumplein (van Schoolstraat tot Europalaan) aangelegd, inclusief de busparkeerstrook en schuine parkeerplaatsen. De verkeerssituatie blijft zoals ze vandaag is: via de tijdelijke asfaltweg over het centrumplein. Enkel het parkeren verandert: de kiezelparking tegenover het AC zal niet meer gebruikt kunnen worden. In de plaats hiervan zullen we langs de tijdelijke asfaltweg een langsparkeerstrook over de volledige lengte van de weg voorzien. Hier kunnen ongeveer 30 auto’s parkeren.

Deze situatie zullen we reeds vanaf de start van het nieuwe schooljaar laten ingaan.

 • Voetgangers: via autovrije zone langs de Humaniora / doorsteek tussen SBS 1 en 2 en STEBO
 • Fietsers: via Spileind en tijdelijke werfweg - doorsteek tussen SBS 1 en 2 en STEBO
 • Bussen: schoolbussen houden halt op de gebruikelijke parkeerstrook langs de tijdelijke werfweg
 • Auto’s: parkeerterreinen in omgeving Europalaan / K. Boudewijnplein / Bib / Kerk...

De winterkermis vindt plaats in het weekend van 12 november 2017. De opstelling zal in de Europalaan, alsook op de parking van het AC en het autovrije gedeelte tussen de tijdelijke werfweg en de Humaniora gebeuren.


Fase II – start na winterkermis 2017 (v.a. half november 2017)

In deze fase wordt het autovrij gedeelte van het centrumplein aangelegd. De nieuwe weg over het centrumplein kan tijdens deze fase reeds in gebruik genomen worden (inclusief de busparkeerstrook en de schuine parkeerplaatsen). De toegankelijkheid van de fietsenstalling van de Humaniora en de busparkeerplaatsen zullen in deze fase gegarandeerd te blijven.

 • Voetgangers: via het voetpad langs de nieuwe weg Spileind en voor de bib
 • Fietsers:
  • -via de nieuwe weg Spileind
  • -doorsteek tussen SBS 1 en 2 en STEBO
 • Bussen:
  • -schoolbussen houden halt t.h.v nieuwe busparkeerstrook langs de nieuwe weg
  • -bushalte De Lijn verplaatst tijdelijk
 • Auto’s: parkeerterreinen in omgeving Europalaan / K. Boudewijnplein / Bib / Kerk...
 • Voetgangers:
  • - via Spileind
  • -doorsteek tussen SBS 1 en 2 en STEBO
 • Fietsers:
  • -via de nieuwe weg Spileind
  • -doorsteek tussen SBS 1 en 2 en STEBO
 • Bussen: bushalte De Lijn wordt tijdelijk verplaatst.
 • Auto’s: parkeerterreinen in omgeving Europalaan / K. Boudewijnplein / Bib / Kerk...

Fase III – start paasvakantie 2018 (v.a. 31 maart 2018)

In deze fase wordt de Europalaan heraangelegd. Tijdens de paasvakantie zal de Europalaan volledig afgesloten worden. De nieuwe weg over het centrumplein is daardoor tijdelijk een doodlopende straat t.h.v. de afgesloten Europalaan. Deze nieuwe weg zou dan uitzonderlijk in twee richtingen kunnen bereden worden, zodat de parkeerplaatsen langs deze weg kunnen gebruikt worden. De parking van het AC zal via de oude toegang kunnen bereikt worden. Na heraanleg van de Europalaan wordt deze terug opengesteld en kan de aannemer de zone tussen Europalaan en het AC verder afwerken.

Einde van de werken is voorzien in de loop van mei 2018.

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief