Nieuws

30 maart 2017

Cijfers witboek BRV kloppen niet!

“In het plan van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen gaan ze ervan uit dat er vandaag elke dag 6 hectare aan ruimte wordt ingenomen, dat is eerder 4 à 5 hectare.”

“We hebben in de commissie Ruimtelijke Ordening van 28 maart zes uur lang uitleg gekregen van Vito, van de administratie Ruimtelijke Ordening, van professor sociale geografie Derudder (UGent) én van de voorzitter van het Strategisch adviesraad ruimtelijke ordening (Saro)”, zegt Peeters. “Die zeggen allemaal hetzelfde: de cijfers waarop het witboek gebaseerd is, kloppen niet. Sinds kort zijn er ook veel meer verfijnde cijfers beschikbaar. In het witboek voor de betonstop gaan ze ervan uit dat vandaag al 32 procent van de ruimte in Vlaanderen bebouwd is. Als we niets doen gaan we tegen 2050 naar 41 procent, zo staat in het witboek. Daarom moeten we tegen 2025 naar 3 hectare en tegen 2040 naar 0 hectare. Maar iedereen die in de commissie is komen spreken, zegt dat we geen 6 hectare per dag innemen. De laatste jaren is er al anders gebouwd. De kavels zijn kleiner geworden, er zijn al meer appartementen gebouwd. We zitten nu ergens tussen 4 à 5 hectare per dag.”

Nulmeting

“Die 32 procent waar ze zich op baseren als nulmeting, komt ook niet overeen met andere studies. De FOD Economie zegt bijvoorbeeld dat 27 procent van de ruimte is ingenomen, het kadaster gaat uit van bijna 19 procent, zo blijkt uit een pas gepubliceerde studie. Ook als je kijkt naar de ruimtebalans van 1997 kom je niet aan die 32 procent. Want uit die cijfers bleek dat 72 procent voorzien was voor natuur en groen en 27 procent voor harde functies als wonen, recreatie en industrie. Zoveel is er sindsdien ook niet meer gebouwd in natuurgebied.”

Kosten

“Door die foute cijfers te gebruiken, maken we de mensen die nu een stukje grond hebben in woongebied of in woonuitbreidingsgebied nodeloos ongerust”, vindt Peeters. “Ik ben trouwens benieuwd wat die hele operatie zal kosten, want in het totaal zal 80.000 hectare niet meer bebouwd mogen worden. De berekening zou al tegen juli gebeuren.”

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief