Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

Ruimte voor ondernemen

Deel: LinkedIn

In 2015 polste VOKA Limburg via haar ‘ruimtebehoeftepeiler’ naar de tevredenheid van bedrijven. Onze stad kwam daar zeer goed uit: slechts één bedrijf gaf aan te willen verhuizen, gezien de locatie te klein was geworden.

Dat was meteen de aanzet voor het stadsbestuur om, in samenspraak met het bedrijf in kwestie, met name Clijsters bvba, producent van containersystemen en laadbakken, de diverse mogelijkheden te onderzoeken.

Uiteindelijk viel de keuze op het nieuw aangelegd bedrijventerrein in Rotem, langs de nieuwe ontsluitingsweg. Inmiddels is de verkoop rond, de bouwvergunning afgeleverd en werd gestart met de bouwwerkzaamheden. Het stadsbestuur is op haar beurt gestart met de aanleg van de ontsluitingsweg, nadat eerst het terrein voorwerp was van en archeologisch onderzoek.

Het stadsbestuur hoopt ook op het tweede perceel, gelegen aan de ontsluitingsweg, snel bedrijvigheid te zien. Economie is en blijft de motor van onze samenleving, reden waarom we blijven inzetten op onze bedrijventerreinen en onze ondernemers blijven steunen waar het kan.