Nieuws

23 maart 2016

Aandacht voor groene energie - Boorproeven diepe aardwarmte

Op 16 maart 2016 werd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement de tekst aangenomen van het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de diepe ondergrond, wat betreft het invoegen van een hoofdstuk over het opsporen en het winnen van aardwarmte en een hoofdstuk over een structuurvisie inzake de diepe ondergrond. 

Het decreet diepe aardwarmte past in het globaal energiepact traject van de Vlaamse regering, met de bedoeling een gedragen energievisie te ontwikkelen met aandacht voor groene energie.

“Diepe aardwarmte” of “diepe geothermie” is deels restwarmte uit de tijd dat de aarde gevormd werd en deels warmte die ontstaat door natuurlijk verval van elementen in de aardkorst en door de wrijving van onder meer aardplaten. De term “geothermie” is een samentrekking van de Griekse woorden ‘geo’ (aarde) en ‘thermos’ (warmte). Aardwarmte is, net als zonne-energie, een hernieuwbare energiebron. Andere voordelen zijn klimaatneutraliteit, geen milieuhinder en prijsstabiliteit. Aardwarmte draagt eveneens bij tot de verankering van bedrijven, aangezien bedrijven met een grote energievraag zich zullen vestigen daar waar geothermische energie voorradig is.

onlangs heeft de raad van bestuur van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) de resultaten besproken van recente onderzoeken in de Limburgse ondergrond. De resultaten van de boorproef in Mol waren boven de verwachtingen en leidden tot de goedkeuring van een tweede boorput. Deze tweede boorput dient voor het creëren en testen van een gesloten warmwatercircuit. De boring wordt naar schatting tegen eind juni 2016 afgerond om dan tegen volgend jaar warmte (85 %) en elektriciteit (15 %) te kunnen leveren.

Wat de verdere timing betreft, is ook de overkoepelende structuurvisie noodzakelijk alvorens de eerste vergunning wordt afgeleverd. Deze visie staat in verband met tal van factoren, waaronder de geologische kennis die door de boringen toeneemt en ook de resultaten van de twee bestaande initiatieven, waarover in het decreet een overgangsregeling is opgenomen. Gelet op het toenemende belang van groene energie, zal ik het dossier “diepe aardwarmte” op alle niveaus blijven opvolgen en jullie verder informeren over de toekomstige ontwikkelingen. 

Meer nieuws

Graag op de hoogte blijven?

Schrijf u nu in op onze nieuwsbrief